Energielabel

Het energielabel geeft met een letter weer of het gebruik van een woning voor een hoog of lager energieverbruik zorgt. Een label A is er voor de woning die het meest energiezuining is, label G is er voor de woningen die het slechts presteren. Naast het energielabel wordt de energieprestatie van een woning ook wel uitgedrukt in een energie-index, weergegeven in een getal.

Veel gevraagd over Energielabel

Wat houdt de EPA-opname in?

Bij de EPA-opname wrodt de buitenschil (jas) van de woning opgemeten vanaf de binnenzijde van de woning. Het gaat dan om de ramen, de muren en het dak. Ook worden er foto's gemaakt als bewijs voor het dossier

Waarom komt er iemand bij mij langs om het energielabel van mijn woning te bepalen? (EPA-opname)

De overheid monitort in welke mate woningcorportaties verduurzamen. SallandWonen moet middels een dossier aantonen dat wij de woning verduurzamen. Na 10 jaar vervalt een energielabel, waardoor deze opnieuw vastgesteld moet worden. 

Is er een minimale eis voor energiezuinigheid waar woningen aan horen te voldoen?

Een minimale eis voor energiezuinigheid is er alleen voor nieuwbouwwoningen. Die moeten voldoen aan het bouwbesluit. Voor bestaande woningen bestaan geen eisen. Wel zijn er diverse afspraken tussen overheden en organisaties. Een voorbeeld daarvan is het Koepelconvenant Energiebesparing Gebouwde Omgeving.

Hoe weet ik of mijn woning nog een oud Energielabel heeft of een nieuwe Energie-Index en hoe lang deze geldig is?

U vindt al deze informatie op de website Zoek uw energielabel.

Verandert mijn huur door de invoering van de nieuwe Energie-Index?

Nee, de nieuwe Energie-Index heeft geen invloed op de huur die u betaalt, tenzij daar met u andere afspraken over worden gemaakt.

Welke woningen krijgen een Energie-Index en welke houden het Energielabel?

Alle nieuwbouwwoningen opgeleverd na 1-1-2015 krijgen een Energie-Index volgens de nieuwe rekenmethode. Ook alle woningen waaraan wij vanaf 1-7-2015 isolatie-verbeteringen aanbrengen, krijgen een Energie-Index. Voor alle andere woningen verandert er voorlopig niets. Die behouden hun energielabel met een letter, tenzij er energiebesparende maatregelen uitgevoerd gaan worden.

Zoek uw energielabel

Waar worden de Energie-Index en het Energielabel voor gebruikt?

Beide geven aan hoe energiezuinig een woning is. Ze zijn mede bepalend voor het aantal huurpunten van uw woning. De huurpunten worden ook berekend op basis van andere zaken, zoals oppervlakte en de WOZ-waarde van de woning.

Zoek uw energielabel

Wat houdt het begrip energie-index in?

De energie-index geeft de energieprestatie van een woning weer door een getal. Hoe kleiner het getal, hoe energiezuiniger de woning is. De energie-index wordt ook gebruikt om:

  • de woningwaardering van een huurwoning onder de liberaliseringsgrens te bepalen; 
  • gebruik te kunnen maken van subsidies en regelingen als de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) en de Fonds energiebesparing huursector (FEH) lening; 
  • Te monitoren of de afgesproken verduurzaming van het woningbezit wordt gehaald.

Energie-Index: 150 kenmerken
Een Energie-Index mag alleen opgesteld worden door een gecertificeerde energieadviseur (BRL9500-01). Een energieadviseur komt langs en neemt ongeveer 150 kenmerken van de woning op. Dit betekent in de praktijk dat de energieadviseur de afmetingen van de woning in detail opmeet, noteert wat de isolatiekwaliteit is en in kaart brengt welke installaties aanwezig zijn. Op basis van deze uitgebreide opname berekent hij vervolgens het Energie-Index-getal (geen letter). De Energie-Index van de woning is dus gebaseerd op de werkelijke energetische kwaliteit van de woning."