Eenmalige huurverlaging 2021

Huurders met een sociaal huurcontract en een laag inkomen in 2019 kunnen in 2021 eenmalig een huurverlaging krijgen. Dit heeft de regering in september 2020 bekendgemaakt op Prinsjesdag.

We leggen graag uit hoe deze eenmalige huurverlaging werkt.
Het belangrijkste:
áls u voldoet aan de voorwaarden, krijgt u de huurverlaging vanzelf. U hoeft daar niets voor te doen. 

- Om er achter te komen of u in aanmerking komt voor een huurverlaging, moeten wij uw inkomensgegevens weten. Deze hebben wij opgevraagd bij de Belastingdienst. Wij ontvangen van de Belastingdienst het oordeel of uw huishouden een laag inkomen heeft. Wij krijgen niet uw precieze inkomen te zien, alleen of u wel of niet in de categorie 'laag inkomen' valt.
Natuurlijk gaat SallandWonen goed om met deze informatie en wordt deze voor geen enkel ander doel gebruikt dan de inkomensafhankelijke huurverlaging. 
- Als u in aanmerking komt voor de eenmalige huurverlaging, dan krijgt u van ons vóór 1 april 2021 vanzelf een voorstel voor een huurverlaging.

Meer weten?
In de onderstaande serie vragen en antwoorden zetten we de -door de overheid bedachte- regels voor de eenmalige huurverlaging op een rijtje. Of ga naar de website van de Woonbond of van de Belastingdienst.

Veel gevraagd over Eenmalige huurverlaging 2021

Wat als SallandWonen de huur niet verlaagt?

Doet SallandWonen geen voorstel tot huurverlaging, of een voorstel waar u het niet mee eens bent? Dan kunt u bezwaar indienen bij de Huurcommissie

Huurders die al in 2019 een inkomen hadden dat recht gaf op huurverlaging moeten dan binnen zes weken na 1 april 2021 een bezwaar indienen bij de Huurcommissie

Huurders die na 2019 in de inkomenscategorie zijn terechtgekomen waarmee ze recht hebben op huurverlaging, en die zelf een verzoek tot huurverlaging hebben gedaan, kunnen tot zes weken na de reactie van SallandWonen een bezwaar indienen bij de Huurcommissie. SallandWonen moet binnen drie weken reageren op een verzoek tot huurverlaging.

Heeft de huurverlaging gevolgen op de huurtoeslag?

Met een lagere huur krijgt u misschien minder huurtoeslag. Met een lager inkomen misschien juist meer. U kunt een proefberekening maken via de website Belastingdienst/Toeslagen.

Geef uw nieuwe kale huur en uw eventueel gewijzigde inkomen door aan Belastingdienst/Toeslagen via toeslagen.nl.
Ook SallandWonen geeft uw huurverlaging door aan de Belastingdienst.

Waarom een eenmalige huurverlaging in 2021?

Huurders met een sociaal huurcontract en een laag inkomen kunnen in 2021 eenmalig een huurverlaging krijgen. Dit heeft de regering in september 2020 bekendgemaakt op Prinsjesdag.

De meeste huurders in een sociale huurwoning betalen een huurprijs die past bij hun inkomen. SallandWonen houdt daar bij het toewijzen van woningen al rekening mee. Toch zijn er mensen die een huur betalen die (ondertussen) te hoog is voor hun inkomen. Bijvoorbeeld omdat hun inkomen is gedaald. Daarom kunnen deze huurders in 2021 een eenmalige huurverlaging krijgen. Dat is goed nieuws voor onze huurders en wij zetten ons daar graag voor in.

Kan ik ook zelf eenmalige huurverlaging aanvragen?

Als uw inkomen pas ná 2019 is gedaald, heeft u misschien óók recht op huurverlaging. Maar omdat de Belastingdienst daarover nog geen gegevens heeft, moet u die zelf bij ons aanvragen.

U kunt ons daarover, vanaf april 2021 tot het einde van het jaar 2021, mailen via incasso@sallandwonen.nl.  U kunt hiervoor de voorbeeldbrief van de Woonbond gebruiken. 

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen:

  • Huurders die zelf huurverlaging aanvragen moeten aantonen dat hun huishoudinkomen in de zes maanden vóór het verzoek is gedaald tot 50% van de inkomensgrens uit de inkomenstabel.
  • Het inkomen van kinderen tot 27 jaar telt niet mee.
  • De kale huurprijs die u nu betaalt moet hoger zijn dan 633,25 (of 678,66) euro per maand. 

Wat hebben wij van u nodig:

  • Salarisstroken, uitkeringsspecificaties of een verklaring van de boekhouder als u ZZP-er bent.
  • Een verklaring over de actuele samenstelling van het huishouden: hoeveel mensen wonen er op uw adres. Deze verklaring kunt u opvragen bij uw gemeente.

Wat wordt mijn nieuwe huurprijs als ik in aanmerking kom voor de eenmalige huurverlaging 2021?

De nieuwe huur wordt 633,25 of 678,66 euro per maand. Dat hangt af van hoe uw huishouden eruit ziet.

Het gaat om uw kale huur, ook wel netto huur genoemd. Dat is de huur zonder bijkomende kosten zoals servicekosten.

Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor een eenmalige huurverlaging?

Het hangt af van uw kale huur, uw (gezamenlijk) inkomen van 2019 en de samenstelling van uw huishouden of u in aanmerking komt voor de eenmalige huurverlaging. Op het schema 'huurgrenzen voor eenmalige huurverlaging'  ziet u wat de voorwaarden zijn.

Goed om te weten:

- Als u voldoet aan de voorwaarden, krijgt u de huurverlaging vanzelf. U hoeft daar niets voor te doen. 

- Huurders met netto huur láger dan € 633,25 komen niét in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging.

- Huurders in de vrije sector komen niét in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging. Deze eenmalige huurverlaging geldt alleen voor huurders in een sociale huurwoning . Behalve als huurders op kamers wonen.

- Om er achter te komen of u in aanmerking komt voor een huurverlaging, moeten wij uw inkomensgegevens weten. Deze hebben wij opgevraagd bij de Belastingdienst. Wij ontvangen van de Belastingdienst het oordeel of uw huishouden een laag inkomen heeft. Wij krijgen niet uw precieze inkomen te zien, alleen of u wel of niet in de categorie 'laag inkomen' valt.
Natuurlijk gaat SallandWonen goed om met deze informatie en wordt deze voor geen enkel ander doel gebruikt dan de inkomensafhankelijke huurverlaging.

- Wanneer de eenmalige huurverlaging precies ingaat, staat in de brief die u ontvangt met het voorstel voor een huurverlaging.

- De huurverlaging kan gevolgen hebben op de huurtoeslag. Met een lagere huur krijgt u misschien minder huurtoeslag. Met een lager inkomen misschien juist meer. U kunt een proefberekening maken via toeslagen.nl. Geef uw nieuwe huur en uw eventueel gewijzigde inkomen door aan Belastingdienst/Toeslagen via toeslagen.nl. SallandWonen geeft uw huurverlaging ook door aan de Belastingdienst.

- Is uw (gezamenlijk) inkomen pas vanaf 2020 gedaald? Dan kunt u de huurverlaging zelf aanvragen.