Huuraanpassing 2018

U heeft een brief ontvangen met ons voorstel voor de huuraanpassing die op 1 juli 2018 ingaat. Graag geven wij uitleg over ons voorstel.

SallandWonen verhoogt de huren van de woningen met gemiddeld 1,4 procent, waarbij de maximale verhoging 2,1 procent is. Als uitgangspunten hanteert SallandWonen dat:

  • de huren meegroeien met de inflatie, waarbij de kwaliteit van de woning leidend is bij het bepalen van de verhoging;
  • bij een deel van de woningvoorraad betaalbaarheid een rol speelt en we ook huren verlagen;
  • de hoogte van de huurverhoging ook dit jaar niet afhankelijk is van uw inkomen.

Deze uitgangspunten zijn samen met de huurdersorganisaties tot stand gekomen.

Kwaliteit van de woning

De kwaliteit van een woning wordt bepaald door de punten die aan een woning worden toegekend op basis van de woningkenmerken in het woningwaarderingsstelsel. Het totaal aantal punten bepaalt de maximale huurprijs die wij mogen vragen voor de woning. Op ‘Mijn SallandWonen’ vindt u onder het kopje 'Mijn woning' de woningwaarderingspunten voor uw woning.

Woningen waarvan de huidige huurprijs veel lager is dan de maximale huurprijs, krijgen een hoger huurverhogingsvoorstel dan woningen die al dichter bij de maximale huurprijs zitten.

Voorbeeld 1

Voorstel huurverhoging

In de tabel vindt u de huurverhoging die past bij het berekende percentage. In het beschreven voorbeeld valt de huidige huur van 67% in de categorie 65% tot 80%, waarbij een huurverhoging past van 1,3%.

Tabel: Voorstel huurverhoging 2018

Wilt u meer weten over de huursombenadering? Bekijk dan deze video:

 

Betaalbaarheid van de woning

De wet- en regelgeving voor de werkzaamheden die een woningcorporatie verricht, is gewijzigd. Een van de wijzigingen is dat vanaf 2016 de huurprijs passend moet zijn voor nieuwe huurders die recht hebben op huurtoeslag. Sinds 2016 heeft SallandWonen een deel van de woningvoorraad (zo’n 70 procent) aangewezen die bestemd is voor deze groep huurders.

In eerste instantie is besloten om, volgens de regels van de nieuwe wet, alleen bij nieuwe huurders de huurprijs vast te stellen op basis van de nieuwe wet. Wij merken dat dit tot vervelende situaties leidt bij zittende huurders. Zo zijn er voorbeelden van huurders die verhuizen naar een goedkopere woning, terwijl de eigen woning daarna ook voor een lagere huur wordt aangeboden. Wij hebben in overleg met de huurdersorganisaties besloten om per 1 juli 2018 de volgende maatregelen te nemen:

  • huurverlaging;
  • aangepaste verhoging.

Huurverlaging
Van de woningen die wij bestemd hebben voor woningzoekenden met recht op huurtoeslag is bij ruim 400 woningen de huidige huur hoger dan de huur die wij passend vinden. SallandWonen heeft besloten om de huurprijs van deze 400 woningen per 1 juli 2018 in één keer te verlagen. Huurders die hiervoor in aanmerking komen, zijn persoonlijk per brief hierover geïnformeerd.

Aangepaste verhoging

70 Procent van de woningvoorraad is bestemd voor woningzoekenden die recht hebben op huurtoeslag. De wet op de huurtoeslag bepaalt jaarlijks de maximale huurprijzen voor deze woningzoekenden. Woont u in een van deze woningen dan houden wij in 2018 bij de jaarlijkse huurverhoging rekening met deze maximale huurprijs. Dit betekent voor ruim 200 huurders dat zij een aangepast huurverhogingspercentage als voorstel ontvangen.

Uitzonderingen

Voor een beperkt deel van de huurders is sprake van andere uitgangspunten voor de huurverhoging, die wij hieronder toelichten.

Woonwagens en standplaatsen
Voor de woonwagens en standplaatsen gaan wij uit van een inflatievolgende huurverhoging van 1,4%.

Vrije sector huur  (geliberaliseerde huurcontract)
Huurt u een woning waarvan de huurprijs bij het begin van de huurovereenkomst boven de grenzen van de sociale verhuur lag? Voor 2018 ligt deze grens op € 710,68. De huurverhoging voor uw woning is 1,4%.

Garages
De huurprijzen van garages worden verhoogd met 4%.

Belangrijk

SallandWonen moet aan verschillende voorwaarden voldoen bij het jaarlijks verhogen van de huurprijzen. Zo mogen wij de huur één keer per jaar verhogen. De overheid stelt hiervoor ieder jaar een maximaal percentage vast. Die geldt voor alle huurwoningen in de sociale sector. De nieuwe huurprijs mag bovendien niet uitkomen boven de maximale huurprijs die voor de woning geldt. Uitgebreide informatie over de voorwaarden waar een verhuurder aan moet voldoen, vindt u op de websites van de Rijksoverheid en de Huurcommissie en in de Huurkrant

Bezwaar?

Voldoen wij volgens u niet aan de voorwaarden? Dan is het belangrijk dat u dit bij ons meldt. Samen met u bekijken wij dan of uw bezwaar terecht is en wat de mogelijkheden zijn. Bent u het niet eens met ons eventueel aangepaste voorstel, dan kunt u alsnog bezwaar maken tegen de voorgestelde huurverhoging bij de huurcommissie.

Gevolgen voor de huurbetaling

Bij een automatische incasso hoeft u geen actie te ondernemen. Wij zorgen ervoor dat het juiste bedrag aan huur wordt geïnd. Maakt u de huur zelf over dan moet u ook zelf het huurbedrag aanpassen.

Vragen

Heeft u vragen over ons voorstel? Voor veel vragen hebben wij het antwoord al gegeven. Staat uw vraag er niet tussen? Vul dan het contactformulier 'Vragen jaarlijkse huuraanpassing' in en wij informeren u zo snel mogelijk.