Huuraanpassing 2019

U heeft een brief ontvangen over de huurprijsaanpassing die op 1 juli 2019 ingaat. Graag geven wij u hierover uitleg.

SallandWonen verhoogt de huren van de woningen met gemiddeld 1,6 procent, waarbij de maximale verhoging 2,6 procent is. Als uitgangspunten hanteert SallandWonen dat:

  • de huren meegroeien met de inflatie, waarbij de kwaliteit van de woning leidend is bij het bepalen van de verhoging;
  • bij een deel van de woningvoorraad betaalbaarheid een rol speelt.
  • de hoogte van de huurverhoging ook dit jaar niet afhankelijk is van uw inkomen.

Deze uitgangspunten zijn samen met de huurdersorganisaties tot stand gekomen.

Kwaliteit van de woning
De kwaliteit van een woning wordt bepaald door de punten die aan een woning worden toegekend op basis van de woningkenmerken in het woningwaarderingsstelsel. Het totaal aantal punten bepaalt de maximale huurprijs die wij mogen vragen voor de woning. Op ‘Mijn SallandWonen’ vindt u onder het kopje 'Mijn woning' de woningwaarderingspunten voor uw woning. Woningen waarvan de huidige huurprijs veel lager is dan de maximale huurprijs, krijgen een hogere huuraanpassing dan woningen die al dichter bij de maximale huurprijs zitten.

Voorbeeld 1

In de onderstaande tabel vindt u de huuraanpassing die past bij het berekende percentage. In het beschreven voorbeeld valt de huidige huur van 67% in de categorie 60% tot 70%, waarbij een huurverhoging past van 1,6%.

Tabel: Huuraanpassing 2019

 

Betaalbaarheid van de woning
De wet- en regelgeving voor de werkzaamheden die een woningcorporatie verricht, is gewijzigd. Een van de wijzigingen is dat vanaf 2016 de huurprijs passend moet zijn voor nieuwe huurders die recht hebben op huurtoeslag. Sinds 2016 heeft SallandWonen een deel van de woningvoorraad aangewezen die bestemd is voor deze groep huurders. De wet op de huurtoeslag bepaalt jaarlijks de maximale huurprijzen voor deze woningzoekenden. Woont u in een van deze woningen dan houden wij bij de jaarlijkse huurverhoging rekening met deze maximale huurprijs. Dit betekent dat een deel van onze huurders een aangepast huurverhogingspercentage zal ontvangen.

Afspraken Woonbond: huurverlaging en huurbevriezing  
Hoewel het nog geen wettelijke verplichting is, volgt SallandWonen zoveel mogelijk het sociaal huurakkoord bij de uitvoering van de jaarlijkse huurverhoging. In dit akkoord zijn afspraken gemaakt over betaalbaarheid. Dit betekent dat wij in sommige gevallen afzien van een huurverhoging. Wilt u weten of u daarvoor in aanmerking komt? Vul dan de check in op de website van de Woonbond. Gebruik hierbij uw inkomensgegevens over 2018. Komt u in aanmerking voor deze maatregel, dan moet u zelf actie ondernemen door een verzoek bij ons in te dienen voor 1 juli 2019. Alle informatie over huurverlaging en huurbevriezing en de check of u hiervoor in aanmerking komt vindt u op de website van de Woonbond.

Uitzonderingen
Voor een beperkt deel van de huurders is sprake van andere uitgangspunten voor de huuraanpassing, die wij hieronder toelichten.
Woonwagens en standplaatsen
Voor de woonwagens en standplaatsen gaan wij uit van een inflatievolgende huurverhoging van 1,6%.
Vrije sector huur  (geliberaliseerde huurcontract)
Huurt u een woning waarvan de huurprijs bij het begin van de huurovereenkomst boven de grenzen van de sociale verhuur lag? Voor 2019 ligt deze grens op € 720,42. De huurverhoging voor uw woning is 1,6%.
Garages
De huurprijzen van garages worden verhoogd met 4%.

Belangrijk
SallandWonen moet aan verschillende voorwaarden voldoen bij het jaarlijks aanpassen van de huurprijzen. Zo mogen wij de huur één keer per jaar aanpassen. De overheid stelt hiervoor ieder jaar een maximaal percentage vast. Die geldt voor alle huurwoningen in de sociale sector. De nieuwe huurprijs mag bovendien niet boven de maximale huurprijs uitkomen die voor de woning geldt. Uitgebreide informatie over de voorwaarden waar een verhuurder aan moet voldoen, vindt u op de websites van de Rijksoverheid en de Huurcommissie en in de Huurkrant

Bezwaar?
Voldoen wij volgens u niet aan de voorwaarden? Dan is het belangrijk dat u dit bij ons meldt. Samen met u bekijken wij dan of uw bezwaar terecht is en wat de mogelijkheden zijn.
Bent u het niet eens met uw huuraanpassing? Dan kunt u alsnog bezwaar maken tegen de voorgestelde huurverhoging bij de huurcommissie.

Gevolgen voor de huurbetaling
Bij een automatische incasso hoeft u geen actie te ondernemen. Wij zorgen ervoor dat het juiste bedrag aan huur wordt geïnd. Maakt u de huur zelf over dan moet u ook zelf het huurbedrag aanpassen.

Vragen?
Heeft u vragen over de huuraanpassing? Voor veel vragen hebben wij het antwoord al gegeven.
Staat uw vraag er niet tussen? Vul dan het contactformulier 'Vragen jaarlijkse huuraanpassing' in en wij informeren u zo snel mogelijk.