Huurbevriezing

Heeft u een laag inkomen, maar geen recht op huurverlaging volgens de Wet eenmalige huurverlaging 2024?
Misschien heeft u dan recht op huurbevriezing. Huurbevriezing betekent dat uw huurprijs na 1 juli 2024 hetzelfde blijft. 

Let op: U moet zelf huurbevriezing aanvragen!
En het gaat hier om uw huidige kale huurprijs, niet de nieuwe huurprijs na 1 juli.

Er komen 2 groepen huurders in aanmerking voor huurbevriezing, namelijk:

1. Huurders met een laag inkomen en een hogere huur
Of u in aanmerking komt voor huurbevriezing, wordt bepaald door de huidige kale huur en de hoogte van het inkomen. De huurprijs die passend is voor een laag inkomen, wordt ieder jaar vastgesteld door de overheid. In 2024 is deze vastgesteld op:

 • € 650,43 voor één- en tweepersoonshuishoudens
 • € 697,07 voor huishoudens van drie of meer personen

Is uw huidige kale huur hoger dan de hierboven genoemde huurprijs die past bij uw huishouden? Dan voldoet u aan de 1e voorwaarde voor huurbevriezing.

De 2e voorwaarde is: een ‘laag inkomen’. Uw bruto gezinsinkomen over 2022 moet lager zijn dan:

 • 1-persoonshuishoudens: lager dan € 27.725
 • 2-persoonshuishoudens: lager dan € 37.625
 • 3 of meer personen woont: lager dan € 37.726

Voldoet u aan beide voorwaarden? Mogelijk komt u in aanmerking voor huurbevriezing. Mail dan vóór 1 juli 2024 uw verzoek met de daarbij behorende gegevens naar incasso@sallandwonen.nl. Zet duidelijk in uw aanvraag uw naam en adres. En dat het om een aanvraag ‘Huurbevriezing’ gaat.

2. Huurders met een kale huur hoger dan € 879,66
Woont u in een sociale huurwoning met een kale huur boven de € 879,66 en een iets hoger inkomen? Mogelijk komt u in aanmerking voor huurbevriezing.

Geldt één van onderstaande situaties voor u?

 • Alleenstaand, bruto-jaarinkomen 2022 tussen € 25.475 en € 32.442
 • Samenwonend, bruto-jaarinkomen 2022 tussen € 37.625 en € 45.032
 • Gezin (3 of meer personen), bruto-jaarinkomen 2022 tussen € 37.726 en € 52.893

Is uw kale huur hoger dan € 879,66 en voldoet u aan één van de hierboven genoemde situaties? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor huurbevriezing.

Mail dan vóór 1 juli 2024 uw verzoek met de daarbij behorende gegevens naar incasso@sallandwonen.nl.
Zet duidelijk in uw aanvraag uw naam en adres. En dat het om een aanvraag ‘Huurbevriezing’ gaat.

Let op; Bij het gezinsinkomen telt van inwonende jongeren die op 1 januari 2024 nog geen 23 jaar oud zijn alleen het bruto-inkomen boven de € 5.970 mee. 

Veel gevraagd over Huurbevriezing

Wat is huurbevriezing?

Algemeen

Huurbevriezing betekent dat uw huur na 1 juli hetzelfde blijft.
U moet huurbevriezing zelf bij SallandWonen aanvragen. 

Huurbevriezing is een afspraak uit het Sociaal Huurakkoord 2018, dat gesloten werd door de vereniging van woningcorporaties Aedes en de Woonbond. 

Ieder jaar kunnen woningcorporaties zelf beslissen of zij deze afspraak toepassen. SallandWonen heeft besloten om ook voor 2024 de regels voor Huurbevriezing toe te passen bij de sociale huurwoningen.

Huurt u een woning in de vrije sector? Dan geldt deze regeling niet.

Is SallandWonen verplicht om huurbevriezing te geven?

Algemeen

Nee, SallandWonen is dit niet verplicht. SallandWonen heeft er voor gekozen om al vanaf 2019 het Sociaal Huurakkoord, dat destijds gesloten is tussen Aedes en de Woonbond, te volgen. 

Ik denk dat ik in aanmerking kom voor huurbevriezing. Wat moet ik doen?

Algemeen

Een aanvraag voor huurbevriezing moet u zelf indienen:

 • vóór 1 juli
 • bij SallandWonen via mail naar incasso@sallandwonen.nl
 • Zet duidelijk in uw aanvraag: uw naam en adres en dat het gaat om een aanvraag Huurbevriezing.
 • En stuur de daarbij behorende gegevens mee.

Welke gegevens moet ik meesturen?
Om uw verzoek te kunnen beoordelen moet u daarbij de volgende bewijsgegevens inleveren:  

 • Een inkomensverklaring 2023 (op te vragen bij de Belastingdienst ná 1 mei 2024) van alle volwassen personen die ingeschreven staan op uw adres. Van inwonende jongeren die op 1 januari 2024 nog geen 23 jaar oud zijn telt het bruto-inkomen tot € 5.970 niet mee. Het inkomen daarboven telt wel mee.
 • Een actueel uittreksel uit de Basisregistratie Personen (deze BRP kunt u verkrijgen bij uw gemeente). Op dit uittreksel moeten alle ingeschrevenen met naam en geboortedatum zichtbaar zijn, niet alleen van de hoofdbewoner. (Dit uittreksel is ook online te vinden via Mijnoverheid, een screenshot hiervan is voldoende.)

Twijfelt u of u in aanmerking komt? Neem dan contact met ons op en samen bekijken wij uw situatie.