Huurbevriezing

De woningcorporaties maakten afspraken met de Woonbond over het betaalbaar houden van de huren voor mensen met een lager inkomen. Afgesproken is dat sommige huurders bij de jaarlijkse huurverhoging geen verhoging van de huur krijgen. Huurbevriezing betekent dat de huurverhoging niet doorgaat.

Dit betekent dat wij in bepaalde situaties uw huur kunnen bevriezen. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u aan verschillende voorwaarden voldoen. SallandWonen hanteert ruimere inkomensgrenzen om in aanmerking te komen voor huurbevriezing dan landelijk is overeengekomen met de Woonbond. Ook moet u zelf een aanvraag bij ons doen vóórdat de jaarlijkse huurverhoging ingaat. Bevriezen wij uw huur? Dan geldt dit alleen voor dat jaar. Elk jaar moet u opnieuw een verzoek indienen om in aanmerking te kunnen komen voor huurbevriezing.

Periode aanvragen huurbevriezing

Huurbevriezing kan alleen aangevraagd worden nadat u de brief over de jaarlijkse huurverhoging heeft ontvangen. De aanvraag moet vóór ingangsdatum van de huurverhoging door ons zijn ontvangen. Alleen dan wordt uw verzoek in behandeling genomen.

Wilt u weten of u dit jaar in aanmerking komt voor huurbevriezing? Doorloop dan de volgende vragen:

  • Huidige kale huur tussen 619,01 en 737,14 én een laag inkomen?

 

Komt u mogelijk in aanmerking voor huurbevriezing? Neem dan contact met ons op en samen bekijken wij uw situatie.

Let op: wij weten niet wat uw gezinssamenstelling en inkomen is. Daarom kunnen wij alleen vaststellen of u recht heeft op huurbevriezing als u zelf contact met ons opneemt. Doe dat vóórdat de huurverhoging ingaat.

  • Huidige kale huur hoger dan 737,14 en een iets hoger inkomen?

 

 

Komt u mogelijk in aanmerking voor huurbevriezing? Neem dan contact met ons op en samen bekijken wij uw situatie.

Let op: Wij weten niet wat uw gezinssamenstelling en inkomen is. Daarom kunnen wij alleen vaststellen of u recht heeft op huurbevriezing als u zelf contact met ons opneemt. Doe dat vóórdat de huurverhoging ingaat.

Benodigde documenten voor aanvraag huurbevriezing

Komt u mogelijk in aanmerking voor huurbevriezing? Stuur met uw aanvraag documenten mee waaruit blijkt:

  • wie er op het adres zijn ingeschreven (bijvoorbeeld via uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP));
  • wat het inkomen is van alle volwassenen die op het adres zijn ingeschreven (Formulier inkomensverklaring via de Belastingdienst).

Contact

Heeft u vragen over dit onderwerp of denkt u in aanmerking te komen voor Huurbevriezing? Neem dan contact op met onze incassoconsulenten door een e-mail te sturen naar incasso@sallandwonen.nl of te bellen naar 0572-348 348.