Huurverhoging 2020

U heeft een brief ontvangen over de huurverhoging. Graag geven wij u hierover uitleg.

De uitleg hieronder is een toelichting op de brief. U kunt aan deze toelichting geen rechten ontlenen. In de brief over de huurverhoging die u voor 1 mei heeft ontvangen staan de voor u geldende afspraken en termijnen.

Algemeen

SallandWonen verhoogt de huren van de woningen met gemiddeld 2,6 procent, waarbij de maximale verhoging 3,6 procent is. Als uitgangspunten hanteert SallandWonen dat:

  • de huren worden verhoogd met de inflatie, waarbij de kwaliteit van de woning leidend is bij het bepalen van de verhoging;
  • bij een deel van de woningvoorraad betaalbaarheid een rol speelt;
  • de hoogte van de huurverhoging ook dit jaar niet afhankelijk is van uw inkomen.

Deze uitgangspunten zijn samen met de huurdersorganisaties tot stand gekomen.

Kwaliteit van de woning

De kwaliteit van een woning wordt bepaald door de punten die aan een woning worden toegekend op basis van de woningkenmerken in het woningwaarderingsstelsel. Het totaal aantal punten bepaalt de maximale huurprijs die wij mogen vragen voor de woning. Op ‘mijn SallandWonen’ vindt u de woningwaarderingspunten voor uw woning.

Woningen waarvan de huidige huurprijs veel lager is dan de maximale huurprijs, krijgen een hogere huurverhoging dan woningen die al dichter bij de maximale huurprijs zitten.

Voorstel huurverhoging

In de tabel vindt u de huurverhoging die past bij het berekende percentage. In het beschreven voorbeeld valt de huidige huur van 67% in de categorie 60% tot 70%, waarbij een huurverhoging past van 2,6%.

Betaalbaarheid van de woning

De wet- en regelgeving voor de werkzaamheden die een woningcorporatie verricht, is gewijzigd. Een van de wijzigingen is dat vanaf 2016 de huurprijs passend moet zijn voor nieuwe huurders die recht hebben op huurtoeslag. Sinds 2016 heeft SallandWonen een deel van de woningvoorraad aangewezen die bestemd is voor deze groep huurders. De wet op de huurtoeslag bepaalt hiervoor jaarlijks de maximale huurprijzen. Woont u in een van deze woningen dan houden wij bij de jaarlijkse huurverhoging rekening met deze maximale huurprijs. Dit betekent dat een deel van onze huurders een aangepast huurverhogingspercentage ontvangt.

SallandWonen kent nog meer maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de woning betaalbaar blijft. Eén daarvan is huurbevriezing. Huurders met een wat hogere huur en een lager inkomen komen hiervoor mogelijk in aanmerking. Is dat het geval, dan zien wij af van de jaarlijkse huurverhoging. Meer informatie over deze maatregel vindt u hier.

Uitzonderingen

Voor een beperkt deel van de huurders is sprake van andere uitgangspunten voor de huurverhoging, die wij hieronder toelichten:

  • Woonwagens en standplaatsen: wij gaan uit van een inflatievolgende huurverhoging van 2,6%.
  • Vrije sector huur: huurt u een woning waarvan de huurprijs bij het begin van de huurovereenkomst boven de grenzen van de sociale verhuur lag? Voor 2020 ligt deze grens op € 737,14. De huurverhoging voor uw woning is 2,6%.
  • Garages: de huurprijzen van garages worden verhoogd met € 2,- (exclusief BTW).

Belangrijk

SallandWonen moet aan verschillende voorwaarden voldoen bij het jaarlijks verhogen van de huurprijzen. Zo mogen wij de huur in principe één keer per jaar verhogen. In 3 situaties mogen wij afwijken van deze regel. Op Rijksoverheid.nl vindt u uitleg over de uitzonderingen.

De overheid stelt elk jaar een maximaal percentage vast, die geldt voor alle huurwoningen in de sociale sector. De nieuwe huurprijs mag bovendien niet uitkomen boven de maximale huurprijs die voor de woning geldt. Uitgebreide informatie over de voorwaarden waar een verhuurder aan moet voldoen, vindt u op de websites van de Rijksoverheid en de Huurcommissie en in de Huurkrant.

Bezwaar?

Voldoen wij volgens u niet aan de voorwaarden? Dan is het belangrijk dat u dit bij ons meldt. Samen met u bekijken wij dan of uw bezwaar terecht is en wat de mogelijkheden zijn. Bent u het niet eens met ons eventueel aangepaste voorstel, dan kunt u alsnog bezwaar maken tegen de huurverhoging bij de Huurcommissie.

Gevolgen voor de huurbetaling

Bij een automatische incasso hoeft u geen actie te ondernemen. Wij zorgen ervoor dat het juiste bedrag aan huur wordt geïnd. Maakt u de huur zelf over dan moet u ook zelf het huurbedrag aanpassen.

Gevolgen voor de huurtoeslag

Ontvangt u nu huurtoeslag? Dan hoeft u niets te doen. SallandWonen geeft aan de Belastingdienst door wanneer uw huurbedrag wijzigt en wat de nieuwe huurprijs is.

U ziet de nieuwe huurprijs vervolgens in Mijn toeslagen op Toeslagen.nl. Uw bedrag aan huurtoeslag wordt niet direct aangepast door de Belastingdienst. Uw maandelijkse voorschot blijft dus hetzelfde. De Belastingdienst verwerkt de jaarlijkse huurverhoging pas bij de definitieve berekening. Die krijgt u na afloop van het jaar. Als u te weinig toeslag hebt gekregen, betaalt de Belastingdienst die alsnog uit. 

Vragen

Heeft u vragen over de huurverhoging? Voor veel vragen hebben wij het antwoord al gegeven. Staat uw vraag er niet tussen? Vul dan het contactformulier in en wij informeren u zo snel mogelijk persoonlijk.