Huurverlaging

Wet éénmalige Huurverlaging 
U komt mogelijk nog in aanmerking voor de huurverlaging voor lage inkomens als u een laag inkomen heeft, én:

  • Op 1 maart 2023 of eerder woont in deze huurwoning; én
  • U in 2023 geen huurverlaging voor lage inkomens heeft gehad; én
  • U voor deze woning meer dan € 577,91 (in 2024) aan kale huur per maand betaalt.

Is uw huurovereenkomst ingegaan na 1 maart 2023? Dan heeft u helaas geen recht op huurverlaging.

Voldoet u aan deze voorwaarden? Check dan uw inkomen!
Dit doet u door op de website van de Rijksoverheid te controleren of uw inkomen lager is dan de grenzen die gelden voor deze huurverlaging. De informatie over de inkomensgrenzen leest u hier.

Telt het inkomen van thuiswonende kinderen mee?
Voor de grootte van uw huishouden tellen alle inwoners mee, ook kinderen. Maar gaat het om kinderen tot 27 jaar? Dan telt hun inkomen niet mee. Pas vanaf 27 jaar of ouder, telt het inkomen mee.

Voldoet u aan alle voorwaarden?
Dan verlagen wij uw kale huur naar € 577,91.

Denkt u dat u in aanmerking komt voor huurverlaging? Neem dan contact met ons op.
Let op: deze eenmalige huurverlaging is tot uiterlijk 30 december 2024 aan te vragen.

Op de site van de Rijksoverheid staat nog meer informatie over de huurverlaging voor lage inkomens. Hier leest u ook meer over de gevolgen van een huurverlaging voor de huurtoeslag. Die informatie vindt u hier.

Veel gevraagd over Huurverlaging

Hoe vraag ik huurverlaging aan (de wet eenmalige huurverlaging 2023/2024)?

Algemeen

Verwacht u dat u in aanmerking komt voor huurverlaging? Dan kunt u het aanvragen bij ons. 
Dat kan tot 31 december 2024.

Wat moet u meesturen met uw verzoek:

  • Een huishoudverklaring. Dat is een door u zelf opgestelde en ondertekende verklaring over uw huishouden: Het totaal aantal personen, waarvan het aantal inwonende kinderen. Met de leeftijden van de kinderen.
  • Een IB60 verklaring van 2023 of,
  • Een bewijs van het bruto inkomen over de afgelopen 6 maanden van alle bewoners (behalve inwonende kinderen tot 27 jaar). Dit kan zijn salarisstroken, overzicht van uw uitkering of een verklaring van uw boekhouder (als u zzp’er bent).

Bij wie vraag ik de huurverlaging aan?
Dat kan bij SallandWonen. Mail uw verzoek naar incasso@sallandwonen.nl met de daarbij behorende informatie. Zet bij de mail duidelijk uw naam en adres met daarbij de vermelding dat het om een aanvraag éénmalige huurverlaging gaat.

U ontvangt na uw verzoek binnen 3 weken een voorstel tot verlaging of een afwijzing van ons.

Hulp nodig? Neem dan contact met onze huurconsulent op. Bellen kan via 0572 348 348 of stuur een email naar incasso@sallandwonen.nl.

Welk deel van de huur wordt verlaagd bij de huurverlaging?

Algemeen

Krijgt u huurverlaging? Dan verlagen wij de kale huur. Dit wordt ook wel 'netto huur' genoemd.

Let op: de huur die u maandelijks aan SallandWonen betaalt kán hoger zijn dan uw kale huur. De kosten voor zonnestroom en servicekosten (voor schoonmaak en elektra van de algemene ruimten in een woongebouw) zitten niet in de kale huur. En tellen dus niet mee met de berekening van de huurverlaging.

Heeft de huurverlaging invloed op de huurtoeslag die ik ontvang?

Algemeen

De huurtoeslag is afhankelijk van uw inkomen, hoeveel personen er in huis wonen en de hoogte van de huur. Het kan dus zijn dat u ná de huurverlaging minder huurtoeslag krijgt. Het doel van de wet is wel dat u erop vooruit gaat. De overheid verwacht dat uw netto huur ongeveer met 20-25 euro daalt per maand.

Op verzoek van de Belastingdienst gaat SallandWonen de nieuwe huurbedragen per 1 juli, in de maand mei aan hen doorgeven.

Let wel op dat u altijd zelf verantwoordelijk blijft voor de huurprijs die bekend is bij de Belastingdienst waarover u huurtoeslag ontvangt.

Kan mijn huur worden verhoogd na een huurverlaging?

Algemeen

Als in 2024 uw huur verlaagd is vanuit de ‘wet huurverlaging’, dan kan uw huur dit jaar niet verhoogd worden.  Eventuele huurverhogingen door werkzaamheden aan uw woning gaan dan in het nieuwe jaar in.

Gaat u verhuizen? Deze afspraak geldt niet voor een andere huurwoning.

Wat is een geliberaliseerd huurcontract? En waarom komt men dan niet in aanmerking voor de huurverlaging?

Algemeen

Een geliberaliseerd huurcontract is van een vrijesectorwoning. De Wet eenmalige huurverlaging  is alleen voor huurders die in sociale huurhuizen van corporaties wonen.

Wat is een huishoudverklaring?

Algemeen

Een huishoudverklaring is een door u zelf opgestelde en ondertekende verklaring over uw huishouden. In deze verklaring zet u het totaal aantal personen in uw woning, en hoeveel daarvan inwonende kinderen zijn. Met de geboortedatum en de leeftijd van de kinderen.

Kan ik bezwaar maken als SallandWonen mijn verzoek tot huurverlaging afwijst?

Algemeen

Ja, dat kan. U kunt bij Huurcommissie een uitspraak vragen als u vindt dat de huur ten onrechte niet verlaagd is of te weinig wordt verlaagd.