Erfafscheiding

Het is gebruikelijk tussen u en uw buren een erfafscheiding te plaatsen. Dit kan een haag zijn of bijvoorbeeld een schutting of hekwerk. Stem altijd goed af met uw buren voordat u iets plaatst of verandert.

Veel gevraagd over Erfafscheiding

Mag ik een schutting verwijderen of een andere schutting neerzetten?

Het ligt er aan waar de erfafscheiding staat. Staat de afscheiding op de erfgrens? Dan kunt u niets veranderen zonder overleg met uw buren.

Lees de uitgebreide informatie in de folder Tuinonderhoud-het beleid. De folder vindt u op de pagina Huurdersinformatie.

Wat verwachten jullie van mij voor het onderhoud van mijn tuin?

U mag uw tuin naar eigen inzicht inrichten. Wij vinden het belangrijk dat uw tuin een verzorgde indruk maakt. Dus:

  • Geen hoog opschietend onkruid, overhangende takken of een kapotte schutting.
  • De erfafscheiding aan de voorzijde van uw woning mag niet hoger zijn dan 1 meter.
  • Het snoeien van bomen is uw verantwoordelijkheid. Bomen mogen niet te hoog worden of overlast of beschadigingen aan de woning veroorzaken.
  • Ook mag de tuin niet vol staan met goederen en vuilniszakken.
  • Uw tuin is niet bedoeld voor de stalling van auto's, caravans of boten. U mag niet parkeren in de voor- of achtertuin.
  • Bij veel van de woningen valt ook een zij- of achterpad binnen de erfgrens. De huurder moet dit pad zelf onderhouden. Ook als u het pad heeft dichtgemaakt of er geen gebruik van maakt.

     

Lees de uitgebreide informatie in de folder Tuinonderhoud-het beleid. De folder vindt u op de pagina Huurdersinformatie.