Veilige Woning

Wij vinden veilig wonen belangrijk. Daarom is in 2018 de rookmelderscontrole ingezet en gaan we stapsgewijs de geisers en gaskachels uit de woningen halen om te vervangen voor een CV-installatie. Daarnaast zorgen we met deugdelijk hang- en sluitwerk dat de woning inbraakveilig is.  

Wanneer vindt de controle van mijn rookmelder plaats?

SallandWonen vindt een veilige woning belangrijk. Daarom controleren we al onze woningen in de periode 2018-2020 of er voldoende en goedwerkende rookmelders geplaatst zijn. Waar nodig worden rookmelders bijgeplaatst of vervangen. U ontvangt algemene informatie per brief, en voorafgaand aan het controlemoment een afpraakkaart in de brievenbus met daarop de datum en het tijdstip dat de monteur langskomt.

Kan ik centrale verwarming (CV) in mijn woning krijgen?

Dat kan als dit technisch mogelijk is.

U kunt een verzoek bij ons indienen via de direct regelen-knop "Woningaanpassing". Dan onderzoeken wij dat voor u. Zijn er geen bezwaren? Dan plaatsen wij de centrale verwarming. Hier vragen wij wel een huurverhoging voor. Wij plaatsen geen centrale verwarming als u een huurachterstand heeft.

Wat gaat de monteur doen als hij langskomt voor de controle van de rookmelder?

- Als er rookmelders hangen, dan worden deze nagekeken op basis van type, veiligheid en installatiedatum

- Voldoet de rookmelder niet (meer) aan de door ons gestelde eisen dan worden de rookmelders vervangen

- Hangen er geen rookmelders, dan plaatsen wij deze.

Het PolitieKeurmerk Veilig Wonen is verlopen. Wat kan ik doen?

Ontving u in het verleden het Politiekeurmerk Veilig Wonen  (PKVW)  en wilt u deze verlengen? Dan kunt u dit zelf regelen. Zowel de kosten van het certificaat als de aanpassingen die nodig zijn, betaalt u zelf. Kijkt voor meer informatie op de website van Politiekeurmerk.

Wat kan ik doen bij inbraakschade?

U kunt ons bellen, wij sturen zo snel mogelijk een monteur voor een (voorlopige) reparatie. We zorgen ervoor dat u uw woning weer kunt afsluiten. Stuurt u binnen 2 weken het politierapport aan ons op? Dan zijn de reparatiekosten van het slot voor onze rekening. Doet u dat niet? Dan zijn de kosten voor uw eigen rekening.

Is er iets gestolen? Neem dan contact op met uw eigen inboedelverzekering.

Mijn rookmelder piept, wat moet ik doen?

Geeft de rookmelder telkens een korte pieptoon? Dan is de batterij bijna leeg en moet deze vervangen worden. Het vervangen van de batterij is een taak voor de huurder.

Heeft u een nieuwe rookmelder, met een lithium-accu? Hiervan kunt u de batterij/accu niet vervangen. Neem hiervoor contact op met SallandWonen.

Mijn rookmelder hangt heel hoog, waardoor ik de batterij niet kan vervangen. Wat nu?

Hangt de rookmelder in de nok van uw woning waardoor u er niet bij kunt? Neemt u dan telefonisch contact met ons op.

Mijn rookmelder heeft een ingebouwde batterij. Wanneer wordt deze vervangen?

De rookmelders hebben een ingebouwde batterij die tien jaar mee gaat. Dit betekent dat na tien jaar de complete rookmelder vervangen wordt door een nieuwe. Aan de zijkant vindt u een sticker met daarop de datum waarop de rookmelder vervangen moet worden. Moet de rookmelder bijna vervangen worden? Neem dan contact met ons op. Wij komen bij u langs om een nieuwe te plaatsen.

Het lukt mij niet om de batterij van mijn rookmelder te vervangen. Wat nu?

Lukt het u niet om de batterij te vervangen, en is er ook niemand in uw omgeving die dit voor u kan doen? Neemt u dan telefonisch contact met ons op. Wij kunnen een afspraak inplannen met een van onze vaklieden. Hieraan zijn wel kosten verbonden, namelijk € 15,00. Een nieuwe batterij moet u zelf regelen.

Hoe maak ik mijn rookmelder schoon?

Rookmelders zijn gevoelig voor stof. Het kan zijn dat een rookmelder een ongewenst alarm geeft doordat de rookmelder reageert op bijvoorbeeld stof in combinatie met een grote luchtcirculatie. Maak daarom de rookmelder minstens twee keer per jaar goed schoon. Dit doet u door de rookmelder af te stoffen of het stof met een stofzuiger weg te zuigen.

Wat doen jullie met een woning waar nog een geiser of gaskachel in zit?

We willen deze woningen veiliger maken door deze open verbrandingstoestellen te vervangen voor een CV-ketel. SallandWonen is daarom bezig om stapsgewijs de geisers en gaskachels uit de woningen te halen. Dat doen we op het moment als de woning van huurder wisselt, maar ook planmatig in fases. Huurders in woningen die nog geen CV-installaties hebben, kunnen een brief verwachten waarin we onze zorg uiten en te wijzen op de gevaren van deze toestellen. Daarbij doen we hen het voorstel om de geiser of gaskachels te verwijderen en CV-installatie aan te leggen tegen een huurverhoging. Wil de huurder dit niet? Dan plaatsen wij een CO-melder (koolmonoxidemelder).

Maar een huurder kan ook zelf een verzoek indienen om de geiser of gaskachel te vervangen voor een CV-ketel via de direct regelen-knop "Woningaanpassing"

Kan ik in mijn woning een koolmonoxidemelder krijgen?

Daar waar open verbrandingstoestellen in de woning zijn en de huurder wil deze niet laten vervangen door gesloten verbrandingstoestellen, plaatsen we koolmonoxidemelders in het vertrek waar het open toestel staat. SallandWonen draagt hiervoor de kosten als het open verbrandingstoestel de hoofd(ruimte)verwarming is, of als het toestel voor het warm water in de woning zorgt en er geen andere (veilige) mogelijkheid is voor de bereiding van warm tapwater. Anders moet u het zelf betalen.

Kan ik een koolmonoxidemelder krijgen?

Daar waar open verbrandingstoestellen in de woning zijn en de zittende huurder deze niet wil vervangen door gesloten toestellen, plaatsen we koolmonoxidemelders in het vertrek waar het open toestel opgesteld staat. SallandWonen draagt hiervoor de kosten als het open verbrandingstoestel de hoofd(ruimte)verwarming is of als het toestel voor de warmtapwaterbereiding is en er geen andere (veilige) mogelijkheid is voor de bereiding van warm tapwater. Anders moet u het zelf betalen.

Ook plaatsen we daar waar nodig (als de vluchtroute door de keuken gaat) hittemelders in plaats van een rookmelder.

Wat is een open verbrandingstoestel?

Een open verbrandingstoestel is een kachel, cv-ketel of een geiser waarvan de verbrandingskamer (het ‘vlammetje’) niet is afgesloten. Dit type toestellen krijgt zuurstof die nodig is voor de verbranding uit de ruimte waarin het zich bevindt. Een gesloten verbrandingstoestel haalt de zuurstof door een buis van buiten. Daardoor is de kans op koolmonoxide bij gesloten toestellen nagenoeg uitgesloten. 

Zijn mijn rookmelders aan elkaar gekoppeld?

Rook- en hittemelders worden tijdens het onderhoud dat wij in de periode 2018-2020 aan onze rookmelders doen, gekoppeld aan elkaar. Dat betekent dat als één melder signaleert, alle in de woning aanwezige melders een luid geluidsignaal zullen geven. Bij melders die zijn aangesloten op het lichtnet is de koppeling met draad tot stand gebracht. Dit is vanaf 2003 verplicht vanuit het bouwbesluit. Bij oudere woningen is er geen verplichting, niet voor rookmelders dus laat staan voor het koppelen ervan. SallandWonen heeft ervoor gekozen de rook- en hittemelders in al onze woningen te koppelen.

Het consumentenprogramma Kassa heeft uitgezocht dat cv-ketels van het merk Agpo Ferroli gevaarlijk kunnen zijn. Heeft SallandWonen deze type cv-ketels ook?

Ja, een aantal woningen van SallandWonen heeft ook cv-ketels van het merk Agpo Ferroli.

We hebben in 2018 al opdracht gegeven aan Installatie Techniek Raalte (ITR) om all oude Agpo cv-ketels te vervangen voor nieuwe installaties. Ddaar zijn ze al mee bezig, en ze maken het karwei in 2019 af.  

Op zich is de Agpo Ferroli cv-ketel veilig. Maar het door Kassa genoemde probleem kan ontstaan bij die cv-ketels met een productiedatum van vóór 2011, met een zwaar vervuilde wisselaar.

Bij SallandWonen worden regelmatig alle cv-ketels gecontroleerd en schoongemaakt, dus dat zou voldoende moeten zijn. Toch heeft SallandWonen naar aanleiding van de verontrustende berichten opdracht gegeven aan ITR om alle cv-ketels van Agpo Ferroli die ouder dan 10 jaar zijn, nogmaals extra te controleren en schoon te maken.

In mijn woning hangt een Agpo Ferroli cv-ketel. Wat gaat SallandWonen daar aan doen?

We hebben in 2018 al opdracht gegeven aan Installatie Techniek Raalte (ITR) opdracht gegeven om alle oude Agpo cv-ketels te vervangen voor nieuwe installaties. Daar zijn ze la mee bezit en ze maken het karwei in 2019 af.  

Wilt u meer informatie over de planning van de extra controle of de vervanging? Neem dan contact op met ITR: 0572-35 32 25.

 Op zich is de Agpo Ferroli cv-ketel veilig. Maar het door Kassa genoemde probleem kan ontstaan bij die cv-ketels met een productiedatum van vóór 2011, met een zwaar vervuilde wisselaar.

 Bij SallandWonen worden regelmatig alle cv-ketels gecontroleerd en schoongemaakt, dus dat zou voldoende moeten zijn. Toch heeft SallandWonen naar aanleiding van de verontrustende berichten opdracht gegeven aan ITR om alle cv-ketels van Agpo Ferroli die ouder dan 10 jaar zijn, nogmaals extra te controleren en schoon te maken.

 

Uw vraag is niet beantwoord of u kunt de juiste informatie niet vinden? Stel hieronder uw vraag en wij beantwoorden deze zo spoedig mogelijk.

Stel een vraag