Servicekosten

Als u in een appartementencomplex woont, betaalt u als huurder maandelijks een voorschotbedrag voor algemene kosten, zoals schoonmaak, tuinonderhoud etc. We noemen dit 'servicekosten'.

Elk jaar ontvangen de huurders van een complex een overzicht van de servicekosten. Dit heet 'afrekening servicekosten'. Het is een kostenoverzicht van de werkelijke servicekosten van het voorgaande kalenderjaar.

Veel gevraagd over Servicekosten

De gezamelijke ruimte in of bij ons complex is erg vies of vervuild. Kunnen jullie hier iets aan doen?

Algemeen

Neemt u hiervoor contact op met een van onze woonconsulenten,  dan kijken wij wat de mogelijkheden zijn.

Wat zijn servicekosten?

Algemeen

Servicekosten zijn kosten die bovenop de kale huur van een woning komen. Bijvoorbeeld kosten voor: stroom/elektra voor algemene ruimtes en lift, raambewassing, schoonmaakkosten en tuinonderhoud.

Wanneer komen ze ons woongebouw schoonmaken?

Algemeen

Dat kunt u zien op het schoonmaakrooster. Dit rooster hangt in de centrale hal van uw woongebouw.

Wanneer verandert het voorschotbedrag van de servicekosten?

Algemeen

Tegelijk met de afrekening (voor 1 mei) ontvangt u een brief met de nieuwe voorschotbedragen. Wordt er in de loop van het jaar wat aangepast, dan ontvangt u hier tijdig bericht over.

Waar kan ik zien voor welke servicekosten ik betaal?

Algemeen

Dat staat in de huurovereenkomst. Woont u al langer in de woning? Kijk dan in de brief 'Aanzegging huurverhoging'. Die ontvangt u ieder jaar vóór 1 mei.

Hoe verdelen jullie de servicekosten in mijn woongebouw?

Algemeen

Voor de verdeling van de servicekosten kunt u het beste contact opnemen met een van onze woonconsulenten.

Wie betaalt de servicekosten voor leegstaande woningen?

Algemeen

De totale servicekosten worden verdeeld over alle woningen in het gebouw. Gedurende de tijd dat een woning leeg staat, betaalt SallandWonen de kosten.

Waarom betaal ik voor stroomverbruik? Ik betaal zelf ook een energieleverancier.

Algemeen

Stroomverbruik dat u via de servicekosten betaalt, is voor verbruik in de algemene ruimtes. Bijvoorbeeld verlichting van portiek, galerijen en bergingen en stroomverbruik van liften.

Kan ik een betalingsregeling krijgen voor het betalen van mijn afrekening servicekosten?

Algemeen

Vaak is dit mogelijk. Belt u ons om te vragen naar de mogelijkheden.

Wij maken ons trappenhuis zelf schoon. Kunnen jullie dat voor ons regelen?

Algemeen

Dat kan, maar voorwaarde is wel dat 70 procent van alle huurders van uw woongebouw dat ook wil. Als wij de schoonmaak regelen, dan gaat u daarvoor betalen via de servicekosten. Belt u ons voor informatie, dan berekenen wij het maandelijks bedrag voor u. Ook vragen wij uw medehuurders of zij belangstelling hebben.