Inkomenstabel

Uw inkomen bepaalt voor welke huurwoning u in aanmerking komt. In de tabel hieronder ziet u wat passend toewijzen inhoudt bij uw inkomen. De netto huur die u in de tabel ziet staan, is hoe hoog de huur van uw woning minimaal of maximaal mag zijn.

 

Inkomenstabel 2019

Inkomenstabel 2019

 

Corporaties moeten aan minstens 95 procent van de huurtoeslaggerechtigden een woning toewijzen met een huur onder de aftoppingsgrenzen (€ 607,46 of € 651,03).

Ook moeten corporaties ten minste 80% van haar sociale huurwoningen verhuren aan huishoudens met een inkomen t/m € 38.035,-. Daarnaast mag een woningcorporatie 10% van haar sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen tussen € 38.035,- en € 42.436,-. Een woningcorporatie mag de resterende 10% toewijzen aan huishoudens met een hoger inkomen. Daarbij moet wel voorrang worden gegeven aan huishoudens die dringend huisvesting nodig hebben op grond van een huisvestingsverordening of vanwege gezondheid, veiligheid of andere factoren.

Om aan deze regels te kunnen voldoen, behoudt SallandWonen zich het recht voor bij de toewijzing (indien nodig) af te wijken van de bedragen in de tabel.