Aanbieding

Als u heeft gereageerd op het woningaanbod, en u komt in aanmerking voor een woning, dan ontvangt u zo snel mogelijk bericht van ons. Dit gaat per e-mail. U ontvangt dan gegevens over de woning en een acceptatieformulier.

LET OP! Onze woningaanbieding ontvangt u per mail. Deze kan mogelijk terecht komen in uw spambox (ongewenste
e-mail/unwanted). Wees hier alert op.

En reageer altijd op deze mail. Als u niets laat horen, krijgt u een blokkade op uw inschrijving. Dat betekent dat u 3 maanden niet meer kunt reageren op nieuw woningaanbod.  

Veel gevraagd over Aanbieding

Mijn inkomen is hoger dan de inkomensgrens. Mag ik in mijn woning blijven wonen?

Ja, u kunt gewoon in uw woning blijven wonen. Dit heeft geen gevolgen voor uw huidige woonsituatie.

Wanneer moet ik mijn inkomensgegevens aanleveren?

Uw inkomensverklaring moet voor de sluitingsdatum van de advertentie binnen zijn. Wanneer uw inkomensgegevens niet op tijd zijn aangeleverd, krijgt u de woning niet aangeboden. U hoeft deze inkomensverklaring éénmalig per jaar aan te leveren. Kortom niet per reactie.

Een kopie van uw inkomensgegevens kunt u uploaden in 'Mijn SallandWonen'

Tijdens de bezichtiging van de woning heb ik een aantal mankementen gezien. Kan ik dit alvast doorgeven?

Mogelijk zijn dit mankementen die tijdens een voorinspectie van de woning door ons al zijn gesignaleerd. In sommige gevallen krijgt de huidige bewoner opdracht om dit voor de einde huurdatum te herstellen. Soms zijn het zaken die onder de verantwoordelijkheid van SallandWonen vallen. Op de datum van het ondertekenen van het huurcontract loopt u samen met een medewerker van SallandWonen de woning door. Eventuele gebreken die dan aanwezig zijn en de verantwoordelijkheid zijn van SallandWonen worden dan samen met u vastgelegd. Wij zorgen er dan voor dat deze zaken zo spoedig mogelijk worden hersteld. 

Ik huur een woning van jullie. Wat zijn de gevolgen van passend toewijzen voor mij?

Voor u verandert er niets. Passend toewijzen geldt alleen voor nieuwe verhuringen. Gaat u op zoek naar een andere woning? Dan krijgt u te maken met passend toewijzen.

Wat betekent passend toewijzen voor mij?

Dat betekent dat u alleen kunt reageren op woningen die passen bij uw inkomen. Doe een Inkomenscheck om te kijken welke woningen dat zijn. Wilt u reageren op een woning? Dan moeten uw inkomensgegevens goed op uw inschrijving staan. 

Waarom is 'passend toewijzen' ingevoerd?

Passend toewijzen moet voorkomen dat huurders (snel) in betalingsproblemen komen en dat het bedrag dat het Rijk moet uitgeven aan huurtoeslag te hoog oploopt.

Wat betekent 'passend toewijzen'?

Passend toewijzen betekent dat woningzoekenden alleen nog op woningen kunnen reageren, waarvan de huurprijs aansluit bij het inkomen. Het passend toewijzen van woningen is een onderdeel van de nieuwe woningwet, die sinds 1 juli 2015 van kracht is.

Wanneer krijg ik de woning niet toegewezen?

Als er een huurachterstand is, of de laatste 3 maanden de huur niet op tijd is betaald, dan wordt er vooralsnog geen woning toegewezen. Dit geldt ook als er sprake is van het veroorzaken van overlast. Huurt u van een andere verhuurder, mail dan een verhuurdersverklaring van uw huidige verhuurder naar verhuur@sallandwonen.nl. De toewijzing wordt alsnog ingetrokken als de verhuurdersverklaring daartoe aanleiding geeft.

Hoe toetsen jullie mijn inkomen als ik een voorlopige aanbieding heb?

Wanneer u gaat reageren op een woning, levert u bij ons de inkomensverklaring of definitieve aanslag van de inkomstenbelasting van de Belastingdienst van het voorgaande jaar in. Wij controleren dan of het inkomen passend is voor de woning waarop u heeft gereageerd. Als dit passend is, ontvangt u per e-mail de voorlopige aanbieding.

Mag ik een woning weigeren?

Een woning uit het woningaanbod kunt u weigeren zonder gevolgen. U kunt met uw inschrijving blijven reageren op de woningen uit het woningaanbod.

Ik heb de woningaanbieding geaccepteerd. Hoe gaat het nu verder?

U ontvangt via de mail een uitnodiging met de datum en tijd voor het ondertekenen van het huurcontract en het overhandigen van de sleutels. Als bijlage ontvangt u de algemene huurvoorwaarden, een voorbeeld van de huurovereenkomst en de eerste verhuurnota.

Ik heb een voorlopige aanbieding van een woning gehad. Die woning wil accepteren of weigeren, hoe geef ik dit aan jullie door?

U kunt dit niet per telefoon aan ons doorgeven. U heeft van ons per e-mail de gegevens over de woningaanbieding ontvangen. De 3e pagina is het acceptatie-/weigeringsformulier. Wilt u deze invullen en aan ons terugsturen? Dit mag per e-mail, of eventueel per post.

LET OP! Onze woningaanbieding ontvangt u per mail. Deze kan mogelijk terecht komen in uw spambox (ongewenste
e-mail/unwanted). Wees hier alert op.
En reageer altijd op deze mail. Als u niets laat horen, krijgt u een blokkade op uw inschrijving. Dat betekent dat u 3 maanden niet meer kunt reageren op nieuw woningaanbod.  

Ik heb een voorlopige woningaanbieding. Kan ik de woning bezichtigen?

Ja dat kan. De datum en het tijdstip staan in de aanbiedingsmail.

Krijg ik altijd bericht als ik op een huurwoning heb gereageerd?

Helaas kunnen wij niet iedereen persoonlijk informeren. Op de website wordt daarom verantwoording afgelegd over de acceptatie van de woningen. Hier staat in vermeld om welk adres het gaat, het aantal binnengekomen reacties en de inschrijfdatum van degene die de woning heeft geaccepteerd.

In welke volgorde worden de woningen toegewezen?

Bij het sluiten van de woningaanbodadvertentie wordt de woning aangeboden aan de woningzoekende met de langste inschrijfduur. Als het een lotingwoning betreft, dan wordt er geloot en speelt inschrijfduur geen rol.