Inkomenstabel 2021

Uw leeftijd en inkomen bepalen voor welke huurwoning u in aanmerking komt.
In de tabel hieronder ziet u wat passend toewijzen inhoudt bij uw inkomen.
De netto huur die u in de tabel ziet staan, is hoe hoog de huur van uw woning minimaal of maximaal mag zijn.

Maar u kunt ook de Inkomenscheck gebruiken om te controleren voor welke huurwoning u in aanmerking komt. 

Inkomenstabel 2021

Waar moeten corporaties aan voldoen? 

Corporaties moeten aan minstens 95 procent van de huurtoeslaggerechtigden een woning toewijzen met een huur onder de voor hen toepasselijke aftoppingsgrenzen (€ 633,25 of € 678,66).
Ook moeten corporaties ten minste 80% van haar sociale huurwoningen verhuren aan huishoudens met een inkomen t/m € 40.024,-. Daarnaast mag een woningcorporatie 10% van haar sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen tussen € 40.024,- en € 44.655,-. Een woningcorporatie mag de resterende 10% toewijzen aan huishoudens met een hoger inkomen. Daarbij moet voorrang worden gegeven aan mensen die door fysieke of psychische beperkingen moeilijk aan passende huisvesting kunnen komen.

Om aan deze regels te kunnen voldoen, behoudt SallandWonen zich het recht voor bij de toewijzing (indien nodig) af te wijken van de bedragen in de tabel.