Inkomenstoets

Wettelijk is bepaald dat wij minimaal 80 procent van onze sociale huurwoningen moeten toewijzen aan woningzoekenden met een maximaal jaarinkomen van € 44.655,- (prijspeil 2021). Daarom toetsten wij van alle nieuwe huurders het (gezamenlijk) belastbaar jaarinkomen.