Doorstroomwoning

Stel, u bent huurder van SallandWonen en weet dat er binnen drie maanden een woning van SallandWonen vrijkomt waar u graag wilt wonen. Op eigen verzoek kunt u aangeven dat u voor deze doorstroomwoning in aanmerking wilt komen. Dit kunt u digitaal aanvragen via de link aanvraag Doorstroomwoning.

Wacht niet tot de woning als advertentie op onze website staat, maar regel dit binnen 3 maanden voor de opzegging.

U moet aan alle voorwaarden voldoen om voor uw doorstroomwoning in aanmerking te komen.

Kom ik in aanmerking voor een doorstroomwoning?

Om voor een doorstroomwoning in aanmerking te komen, moet u aan onderstaande voorwaarden voldoen:

  • U moet op dit moment al huurder zijn van SallandWonen.
  • U moet ingeschreven staan als woningzoekende.
  • U moet voldoen aan alle geldende criteria (voor de nieuwe woning/complex) op het gebied van inkomen, huishoudsamenstelling en leeftijd.
  • Er mag geen sprake zijn van een huurachterstand en/of overlast
  • Uw inkomensverklaring moet bij ons binnen zijn. Heeft u deze nog niet aangeleverd? Stuur deze dan mee met uw aanvraag.
  • Kunt u maximaal 1 woning opgeven als doorstroomwoning.
  • Let op: krijgt u de doorstroomwoning aangeboden? Dan mag u deze woning niet (meer) weigeren en u huurt deze woning voor minimaal 1 jaar.

Zodra u weet dat de huurder van de woning met uw voorkeur gaat verhuizen (let op: maximaal 3 maanden van tevoren), kunt u dit via de link aanvraag Doorstroomwoning aangeven dat u voor die woning in aanmerking wilt komen. U kunt uw aanvraag maximaal 1 keer verlengen.

Wanneer moet ik mijn aanvraag voor een doorstroomwoning bij jullie indienen?

U kunt een aanvraag voor een doorstroomwoning indienen als de huur van de betreffende woning binnen 3 maanden opgezegd wordt. Deze aanvraag mag maximaal 1 keer verlengd worden.

Is de huuropzegging van uw doorstroomwoning al binnen? Dan bent u te laat en komt de woning op de website beschikbaar voor alle woningzoekenden.

Hoe gaat het als meerdere kandidaten zich gemeld hebben voor dezelfde doorstroomwoning?

Hebben meerdere mensen zich gemeld voor één woning, dan krijgt de huurder met de langste woonduur de woning aangeboden. Dit betekent dat degene die het langst in zijn huidige woning woont, de woning krijgt toegewezen.

Bijft de huurprijs hetzelfde als voor de vorige bewoners?

De huurprijs wordt opnieuw door ons bepaald. De aanbiedhuur van de nieuwe woning wordt gebaseerd op streefhuur en kan dus afwijken van de huurprijs die de huidige huurder betaalt.

Komen al jullie woningen in aanmerking als doorstroomwoning?

Niet al onze woningen kunt u opgeven als doorstroomwoning. Verbouw- en nieuwbouwwoningen zijn uitgesloten, evenals woningen welke de bestemming verkoop hebben. 

Verhuizen naar een hoek-/eindwoning of naar een twee-onder-een-kapper is alleen mogelijk als u op dit moment eenzelfde type woning huurt.

Hoe gaat het met de woning die ik achterlaat?

  • Uw huidige huurwoning wordt beschikbaar gesteld voor nieuwe huurders. Dit betekent dat eventuele medebewoners niet in uw huidige woning kunnen blijven wonen.
  • Er mag geen sprake zijn van overlast en/of een huurachterstand.

Blijf ik ingeschreven staan als woningzoekende als ik op een doorstroomwoning reageer?

Uw inschrijving vervalt wanneer u de doorstroomwoning krijgt toegewezen, net als bij het 'gewone' woningaanbod. Er wordt immers een nieuwe huurovereenkomst getekend.

Uw vraag is niet beantwoord of u kunt de juiste informatie niet vinden? Stel hieronder uw vraag en wij beantwoorden deze zo spoedig mogelijk.

Stel een vraag