Voorkeurswoning

Stel, u bent huurder van SallandWonen en weet dat er binnen drie maanden een woning van SallandWonen vrijkomt waar u graag wilt wonen. Op eigen verzoek kunt u aangeven dat u voor deze voorkeurswoning in aanmerking wilt komen. Dit kunt u digitaal aanvragen via het aanvraagformulier voorkeurswoning.

Wacht niet tot de woning als advertentie op onze website staat.

U moet aan een aantal voorwaarden voldoen om voor uw voorkeurswoning in aanmerking te komen.

Kom ik in aanmerking voor een voorkeurswoning?

Om voor een voorkeurswoning in aanmerking te komen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • U moet op dit moment al huurder zijn van SallandWonen.
  • U moet ingeschreven staan als woningzoekende.

Zodra u weet dat de huurder van de woning met uw voorkeur gaat verhuizen, kunt u via het aanvraagformulier voorkeurswoning aangeven dat u voor die woning in aanmerking wilt komen.

  • U moet voldoen aan alle geldende criteria (voor de nieuwe woning/complex) op het gebied van inkomen, huishoudsamenstelling en leeftijd.
  • Er mag geen sprake zijn van een huurachterstand en/of overlast
  • Uw inkomensverklaring en een kopie van uw legitimatiebewijs moeten bij ons binnen zijn. Heeft u deze nog niet aangeleverd? Stuur deze dan mee met uw aanvraag.
  • Kunt u maximaal 1 woning opgeven als voorkeurswoning.
  • Let op: krijgt u de voorkeurswoning aangeboden? Dan mag u deze woning niet (meer) weigeren en u huurt deze woning voor minimaal 1 jaar.

Wanneer moet ik mijn aanvraag voor een voorkeurswoning bij jullie indienen?

U kunt een aanvraag voor een voorkeurswoning indienen als de huur van de betreffende woning binnen 3 maanden opgezegd wordt. Is de huuropzegging van uw voorkeurswoning al binnen? Dan bent u te laat en komt de woning op de website beschikbaar voor alle woningzoekenden.

Hoe gaat het als meerdere kandidaten zich gemeld hebben voor dezelfde voorkeurswoning?

Hebben meerdere mensen zich gemeld voor één woning, dan krijgt de huurder met de langste woonduur de woning aangeboden. Dit betekent dat degene die het langst in zijn huidige woning woont, de woning krijgt toegewezen.

Bijft de huurprijs hetzelfde als voor de vorige bewoners?

De huurprijs wordt opnieuw door ons bepaald. De aanbiedhuur van de nieuwe woning wordt gebaseerd op streefhuur en kan dus afwijken van de huurprijs die de huidige huurder betaalt.

Komen al jullie woningen in aanmerking als voorkeurswoning?

Niet al onze woningen kunt u opgeven als voorkeurswoning. Verbouw- en nieuwbouwwoningen zijn uitgesloten, evenals woningen welke de bestemming verkoop hebben. Het complex Stevenskamp is tijdelijk uitgesloten van deze regeling.

Verhuizen naar een hoek-/eindwoning of naar een twee-onder-een-kapper is alleen mogelijk als u op dit moment eenzelfde type woning huurt.

Hoe gaat het met de woning die ik achterlaat?

  • Uw huidige huurwoning wordt beschikbaar gesteld voor nieuwe huurders. Dit betekent dat eventuele medebewoners niet in uw huidige woning kunnen blijven wonen.
  • Voordat u toestemming krijgt voor de nieuwe woning, vindt er een voorinspectie plaats in uw huidige woning. Hierbij gaat het de opzichter om een globale indruk van uw woning. In geval van (ernstige) verwaarlozing van de huidige woning wordt uw verzoek niet gehonoreerd.
  • Er mag geen sprake zijn van overlast en/of een huurachterstand.

Voeren jullie nog werkzaamheden uit in de woning?

Wij voeren géén mutatie-(opknap)werkzaamheden uit in de woning waar u naartoe verhuist. Wel vindt er in de nieuwe woning een veiligheidscontrole plaats. De kosten voor het eventueel vervangen van cilinders, het wijzigen van het naamplaatje en de contractkosten voor de nieuwe woning worden aan u doorberekend.

Blijf ik ingeschreven staan als woningzoekende als ik op een voorkeurswoning reageer?

Uw inschrijving vervalt wanneer u de voorkeurswoning krijgt toegewezen en accepteert, net als bij het 'gewone' woningaanbod. Er wordt immers een nieuwe huurovereenkomst getekend.

Uw vraag is niet beantwoord of u kunt de juiste informatie niet vinden? Stel hieronder uw vraag en wij beantwoorden deze zo spoedig mogelijk.

Stel een vraag