Kennisbank

Tijdelijke onderverhuur

Woont u voor langere duur (maximaal een half jaar) niet in uw woning? Bijvoorbeeld vanwege een studie of baan in het buitenland. In deze periode kunt u iemand tijdelijk in uw huis laten wonen. Dit noemen we 'tijdelijke onderverhuur'. Hiervoor heeft...

Lees het volledige antwoord

Verhuurdersverklaring

Als u in aanmerking komt om bij ons te kunnen huren, vragen we u om een verhuurdersverklaring aan te leveren, als u hiervoor ergens anders huurde. Een verhuurdersverklaring is een document waarop een verhuurder aangeeft of de huurder de huur op...

Lees het volledige antwoord

Aanpassingen Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking de juiste voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan...

Lees het volledige antwoord

Asbest

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal mineralen, die zijn opgebouwd uit microscopisch kleine naaldachtige vezels. Sinds 1994 is asbest verboden. In Nederland hebben we strenge regels voor asbest. Natuurlijk houden wij ons aan deze regels. Als...

Lees het volledige antwoord

Energiekosten en energie besparen

Op dit moment hebben we te maken met hoge energieprijzen. Dat komt vooral door een wereldwijde en explosieve stijging van de gasprijs. Aardgas is razendsnel duurder geworden omdat wereldwijd meer gas gebruikt is door het snel aantrekken van...

Lees het volledige antwoord

Energielabel

Het energielabel geeft met een letter weer of het gebruik van een woning voor een hoog of lager energieverbruik zorgt. Een label A++++ is er voor de woning die het meest energiezuining is, label G is er voor de woningen die het slechts...

Lees het volledige antwoord

Huur betalen

U heeft een huis bij SallandWonen gehuurd en hiervoor de huurovereenkomst getekend. In de huurovereenkomst staat dat u elke maand vóór de eerste van de maand (bijvoorbeeld vóór 1 maart) uw huur betaalt aan SallandWonen.

Lees het volledige antwoord

Woningaanpassing

Onder woningaanpassing vallen de verbeteringen, die op verzoek en voor rekening van de huurder (door ons) worden aangebracht. We beoordelen de aanvraag voor een woningaanpassing onder andere op de volgende punten: gevolgen voor de huur(prijs)...

Lees het volledige antwoord

Zelf klussen

Huurders hebben bij SallandWonen veel vrijheid om hun woning naar eigen smaak aan te passen. Maar u moet voor veel zaken wel eerst toestemming aanvragen bij SallandWonen. Want de aangebrachte voorzieningen of wijzigingen mogen er namelijk...

Lees het volledige antwoord

Erfafscheiding

Het is gebruikelijk tussen u en uw buren een erfafscheiding te plaatsen. Dit kan een haag zijn of bijvoorbeeld een schutting of hekwerk. Stem altijd goed af met uw buren voordat u iets plaatst of verandert.

Lees het volledige antwoord