Huurbeleid

intro toevoegen

Veel gevraagd over Huurbeleid

Moet ik mij aanmelden voor gas, water en elektra als ik een woning ga huren?

Wij vragen u om uzelf binnen vijf dagen na huuringangsdatum aan te melden als klant bij de nieuwe energieleverancier. U bent vrij om te kiezen bij welke leverancier u afneemt (met uitzondering van bepaalde appartementencomplexen waar Cogas de leverancier is). Als u bent aangemeld als nieuwe klant moet u de (meterstanden) beginstanden doorgeven. De cijfers achter de komma en in het rode gedeelte hoeft u niet te noteren. U moet aan Vitens uw persoonlijke gegevens en de meterstanden voor water doorgeven.

In de uitnodiging die ik heb ontvangen, staat dat ik een bewijs moet laten zien dat ik de eerste verhuurnota heb betaald. Mag dit ook een overzicht zijn van mijn internetbankieren op mijn mobiel?

Jazeker, een overzicht van de betaling op uw mobiel is akkoord.

Kan ik een kopie van mijn huurovereenkomst krijgen?

Ja, dat kan. U kunt ons hiervoor bellen of mailen naar de .

Ik heb de woningaanbieding geaccepteerd. Hoe gaat het nu verder?

U ontvangt via de mail een uitnodiging met de datum en tijd voor het ondertekenen van het huurcontract en het overhandigen van de sleutels. Als bijlage ontvangt u de algemene huurvoorwaarden, een voorbeeld van de huurovereenkomst en de eerste verhuurnota.

Ik ben meer dan 2 maanden niet in mijn woning. Moet ik dat aan u laten weten?

Als u meer dan 2 maanden niet in uw woning bent, moet u dit aan ons doorgeven. We vragen u ook een contactpersoon aan ons door te geven. Zo kunnen we iemand bellen voor het geval er iets is met uw woning. Bijvoorbeeld bij brand of een lekkage.

De huurprijs van het huis van de buren is lager dan die van mijn woning. Hoe kan dat?

Iedere huurovereenkomst die wij afsluiten, is een individuele afspraak tussen huurder en verhuurder. De huurprijs is daarin vastgelegd. Het heeft geen zin om te vergelijken met andere huurders. De regels en wetten wijzigen vaak.

Dat huurprijzen verschillend zijn, kan te maken hebben met verschillende dingen.

  • De buren wonen bijvoorbeeld al heel lang in de woning.
  • Als zij gaan verhuizen, wordt voor die woning een nieuwe huurprijs bepaald.
  • Uw woning heeft aanpassingen, bijvoorbeeld een vaste trap naar zolder of dubbel glas, die de buren niet hebben.
  • Of de huurprijs van de woning van uw buren is verlaagd om de woning bereikbaar te maken voor lagere inkomensgroepen.

Ik gebruik mijn huurwoning als tweede woning en heb mijn hoofdverblijf ergens anders. Mag dat?

Nee, dit mag niet. Het hoofdverblijf hoort uw gehuurde woning te zijn. Op dit adres hoort u ook geregistreerd te staan in de Gemeentelijke Basisadministratie.

De nieuwe bewoner van mijn huurwoning betaalt minder huur dan ik betaalde. Hoe kan dat?

Als de huur van een woning opgezegd wordt, dan bepalen wij altijd een nieuwe huurprijs.

Sinds 1 juli 2015 geldt er vanuit de overheid een andere wet- en regelgeving dan toen u de woning ging huren. Deze nieuwe wet stelt grenzen aan de huurprijs, zodat woningzoekenden met een laag inkomen ook voor bepaalde woningen in aanmerking komen.

Bij elke nieuwe verhuring beoordelen wij opnieuw tegen welke huurprijs wij een woning aanbieden. De nieuwe wet- en regelgeving maakt dat deze woning bereikbaar moet zijn voor gezinnen met een laag inkomen. Daarvoor hebben wij de huurprijs verlaagd.

In de nieuwe Woningwet is vastgesteld dat we woningen 'passend' moeten toewijzen. Door de huren van een aantal woningen te verlagen, kunnen we ook woningen verhuren aan woningzoekenden in de laagste inkomensgroep.

Ik wil graag reclame aanbrengen aan mijn woning. Mag dat?

Zonder onze toestemming mag u geen reclame op of aan de woning aanbrengen. U kunt uw verzoek aan ons mailen.

Mag ik huisdieren houden?

Ja, u mag hobbymatig huisdieren hebben. Zorg er wel voor dat de huisdieren uw buren geen overlast bezorgen. Bij SallandWonen geldt de regel dat men in een een appartement 1 huisdier mag houden. Dit nemen we op in het huishoudelijk reglement voor appartementen. Een huishoudelijk reglement is een bijlage bij het huurcontract. 

Kan ik de gegevens van een huurder bij jullie opvragen?

Nee, in verband met de privacy verstrekken wij u geen gegevens over andere huurders.

Ik huur een woning van jullie. Wat zijn de gevolgen van passend toewijzen voor mij?

Voor u verandert er niets. Passend toewijzen geldt alleen voor nieuwe verhuringen. Gaat u op zoek naar een andere woning? Dan krijgt u te maken met passend toewijzen.

Ik heb een woningaanbieding van een andere verhuurder en die vraagt om een door SallandWonen ingevulde verhuurdersverklaring. Hoe vraag ik die op bij jullie?

U kunt ons bellen of mailen. Wij sturen u de verhuurdersverklaring dan per post of e-mail.

Ik heb een formulier huuropzeggen medehuurder opgestuurd naar jullie. Hoe gaat het nu verder?

U hoort binnen 14 dagen of wij uw opzegging goedkeuren. Keuren wij uw opzegging goed? Dan ontvangt u hier een schriftelijke bevestiging van en passen wij met in achtneming van de wettelijke opzegtermijn de naamstelling van de huurovereenkomst aan. Als wij uw opzegging niet goedkeuren, dan ontvangt u van ons een schriftelijke afwijzing met daarin de reden.

Ik wil de naam op mijn huurovereenkomst veranderen. Hoe regel ik dat?

Uw naam op uw huurovereenkomst kan alleen gewijzigd worden na een Koninklijk Besluit of huwelijk. U kunt de naamswijziging aanvragen via e-mail of post. Stuur een kopie van het Koninklijk Besluit of trouwboekje mee.

Een huurovereenkomst kan ook op meerdere personen staan. Het kan gebeuren dat u een naamswijziging wilt doen bijvoorbeeld bij overlijden of een scheiding. Dat kan alleen als u en uw partner gelijke rechten hebben. Dit is in het geval van gehuwden, geregistreerde partners, huurovereenkomsten met meerdere huurders of een toegekend medehuurderschap.

Mijn echtgenoot/geregistreerd partner is overleden. Ik blijf in de woning wonen. Wat moet ik doen?

Gecondoleerd met het verlies van uw partner. Wij ontvangen graag een kopie van de akte van overlijden en een kopie van uw legitimatiebewijs. Wij zetten de huurovereenkomst daarna op één naam.

Waar vind ik de Algemene voorwaarden die bij mijn huurovereenkomst horen?

Bij het tekenen van de huurovereenkomst ontving u van ons de Algemene Huurvoorwaarden. Hierin staan uw rechten en plichten als huurder.

De folder vindt u op de pagina Huurdersinformatie

Wij zijn getrouwd en gaan scheiden. Hoe werkt het met de huurovereenkomst?

Door het huwelijk bent u beide huurder van de woning. Dit blijft zo totdat de rechter de echtscheiding uitspreekt. De rechter bepaalt wie van u beiden in de woning mag blijven wonen. Pas nadat de uitspraak is ingeschreven bij de gemeentelijke basisadministratie (GBA) is de echtscheiding een feit.

Daarna kunt bij ons een verzoek tot het wijzigen van de naam op de huurovereenkomst indienen. Dit doet u door het opzegformulier medehuurderschap in te vullen en naar ons op te sturen of mailen. In het formulier leest u welke papieren u mee moet sturen. Komt u er voor de uitspraak van de rechter samen al uit? Dan kunt u of uw partner de huur al eerder opzeggen.