Flexwoningen in Olst

De woningmarkt staat onder grote druk, ook in Olst-Wijhe. Het kost veel tijd om nieuwe woningbouwlocaties te ontwikkelen. Om toch snel een oplossing te bieden voor mensen die nu een woning nodig hebben, bouwen we samen met de gemeente Olst-Wijhe 26 flexwoningen in Olst. Het is de bedoeling dat de eerste bewoners aan het eind van de zomer 2023 gaan wonen in de nieuwe woningen. De woningen zijn compact, duurzaam en energiezuinig. En het is een regionaal product, in samenwerking met Innovatiehub Salland uit Broekland

De locatie

De 26 woningen komen naast Olstergaard in Olst (locatie Vink). 

Er komen drie typen woningen: eenpersoons, tweepersoons en meerpersoons. 

Elke woning krijgt een kleine tuin of een balkon en de flexwoningen worden goed ingepast in een groene omgeving.  Alle flexwoningen zijn huurwoningen in eigendom van SallandWonen. De woningen hebben allemaal een berging. De bewoners van de een en tweepersoonswoningen hebben een gedeelde berging. 

De flexwoningen zijn bedoeld voor mensen die nu een huis nodig hebben:  

 • 1/3 is voor jongeren (18-28 jaar) uit Olst-Wijhe die uit huis willen maar (nog niet) in aanmerking komen voor een koop- of huurwoning;  
 • 1/3 is voor lokale ‘spoedzoekers’; mensen uit Olst-Wijhe die door omstandigheden snel een woning nodig hebben, zoals bij scheiding of financiële nood, mantelzorgers, statushouders, arbeidsmigranten;
 • 1/3 is voor Oekraïense vluchtelingen (deze worden verhuurd door de gemeente Olst-Wijhe)

Goed om te weten: de woningen zijn in aanbouw en staan op een bouwplaats. Die mag je vanwege veiligheid NIET betreden

Verhuurinformatie

Huurcontracten voor bepaalde tijd

Huurcontracten voor bepaalde tijd

Omdat het om flexwoningen gaat bieden we contracten aan voor bepaalde tijd.
Goed om te weten: De inschrijftijd blijft behouden.

 • Jongeren (18 t/m 27) jaar: een contract voor 5 jaar.
 • Spoedzoekers een contract van 2 jaar. 

Voorwaarden bij toewijzen

Wanneer ben je een jongere of starter?

Jongere/starter

 • Je bent een jongere van 18 t/m 27 jaar
 • Je komt uit Olst 
 • Kom je niet uit Olst dan krijg je eerst als jongere uit Wijhe en daarna als jongere uit ons werkgebied voorrang

Wanneer bent u een spoedzoeker?

Wanneer bent u spoedzoeker?

Wanneer u :

 • In Nederland voor werk of voor studie tijdelijk in een andere gemeente moet verblijven, of  vanuit het buitenland naar Nederland komt om er tijdelijk te werken of te studeren;
      1. Arbeidsmigranten
      2. Expats 
      3. Met een tijdelijk contract in ons werkgebied
 • Vanwege sloop of renovatie tijdelijk in een wisselwoning moet verblijven
 • Afkomstig bent uit de maatschappelijke opvang of in een sociale noodsituatie zit met een aantoonbaar urgente huisvestingsbehoefte zoals
  1. echtscheiding
  2. mantelzorger die iemand verzorgt in ons werkgebied
  3. moeder/vader met kindje/zwanger bent en bij ouders inwoont
 • Een laatstekansovereenkomst hebt gesloten, of een huurovereenkomst gecombineerd met maatschappelijke begeleiding (of je woont in een instelling of maatschappelijke opvang (detentie, daklozenopvang)
 • In een sociale noodsituatie zit met aantoonbare huisvestingsbehoefte

  Wanneer u als spoedzoeker uit Olst komt krijgt u voorrang.  Komt u niet uit Olst, dan krijgt u als spoedzoeker uit Wijhe voorrang. Daarna komen de spoedzoekers uit het werkgebied van SallandWonen (gemeente Olst-Wijhe en Raalte) in aanmerking voor voorrang.

  Reageert u als spoedzoeker op een flexwoning, dan vult u dit formulier in met motivatie in om te laten zien dat u voldoet aan de criteria voor spoedzoeker.

Huurprijzen

Huurprijzen

Huurprijzen en inkomen

Per 1 juli 2023

Type woning Kale huur Servicekosten (glasverzekering) Zonnepanelen
1 persoons € 500,00 € 1,20 € 40,00
2 persoons € 575,00 € 1,20 € 54,00
Meerpersoons  € 670,00 € 1,20 € 65,00

Voor alle woningen is de inkomensgrens € 48.625,00 

Ben je nog geen 23 jaar en heb je recht op huurtoeslag? Reageer dan wel op een woning. Dan bespreken we de mogelijkheden met je.       

                            

 

Situatietekening

Waar zitten welke woningen?

Waar zitten welke woningen