Groot onderhoud wijk Westdorp

We gaan in 2019-2020 onderhoud uit te voeren bij 194 huurwoningen in de wijk Westdorp in Raalte. Daarnaast brengen we energiebesparende voorzieningen aan om het comfort in de woningen te verhogen en de energierekening te laten dalen.

Weergavetype

Kenmerken

Plaats
Raalte
Status
In uitvoering
Type
Onderhoud
Projectnaam
Groot Onderhoud wijk Westdorp

Planning

Contactpersoon

Els Vosman - woonconsulent SallandWonen - 0572-348 348 - woonconsulenten@sallandwonen.nl 

Project
Het project groot onderhoud Westdorp betreft 194 woningen in de wijk Westdorp. Het gaat om de straten Bergmolenstraat, Dumbarstraat, Göbelstraat, Van der Wijckstraat, Oude Molenweg, Walravenstraat, Verheydenstraat en de Wheemestraat.

Inspecties woningen
Om te bepalen welke maatregelen er tijdens het groot onderhoud uitgevoerd moeten worden, heeft SallandWonen samen met Salverda in 2019 de woningen geïnspecteerd. De technische staat van de woning is hierbij in beeld gebracht. 

Planning
In het najaar van 2019 is gestart met het groot onderhoud aan de woningen in het eerste deelgebied. Het tweede deelgebied is van april tot augustus 2020 aan de beurt. Vanaf augustus 2020 worden de woningen in deelgebied 3 aangepakt. Deze werkzaamheden duren tot april 2021.

Informatie aan de bewoners 
De wijk Westdorp is in 3 deelgebieden onderverdeeld, per deelgebied worden de bewoners geïnformeerd. Dit gebeurt via een inloopavond waar bewoners informatie krijgen over de maatregelen aan hun woning en de planning van de werkzaamheden. Daarnaast ontvangen de bewoners een brochure met specifieke informatie over hun woning en komen onze medewerkers persoonlijk langs om het toe te lichten. 

De wijkbewoners ontvangen regelmatig een nieuwsbrief in de bus waarin ze kunnen lezen hoe het gaat met de planning en de werkzaamheden. 

Fase 1 is inmiddels afgerond.
Lees hier hoe de huurders van het eerste deel het ervaren hebben:  “We zagen er heel erg tegenop, maar achteraf zijn we blij.”

En toen kwam de Coronovirus! En toen?
We waren volop bezig met fase 2 toen corona uitbrak. Half maart hebben de bewoners een brief ontvangen waarin we vertellen hoe we hiermee omgaan. We hebben de buitenwerkzaamheden nog wel afgemaakt, maar vanaf toen zijn de vloervervangingen en badkamerrenovaties stopgezet. Vanwege besmettingsgevaar wilden we geen bewoners uitverhuizen naar de woonunits.  

Na 1 juli 2020 - fase 2 hervat
Versoepeling corona-maatregelen bij GROOT ONDERHOUD WESTDORP
Het werk aan vloeren en badkamers in Westdorp fase 2 is weer hervat!
Maar we hanteren natuurlijk nog steeds de nodige veiligheidsmaatregelen. Denk aan hygiënevoorschriften en de 1,5 meter-bepalingen. Daardoor duren de werkzaamheden binnen wel langer dan voorheen en verblijven bewoners ook wat langer in de woonunits. Door de perfecte planning en inzet van Salverda en haar comakers leidt het niet tot uitloop van het project!

Informatie/voorbereiding fase 3
Inmiddels hebben de bewoners van fase 3 ook de brochures ontvangen met de nodige persoonlijke informatie. De bewoners waar de vloer vervangen wordt, kunnen op afspraak naar kantoor van SallandWonen om de nieuwe vloerbedekking uit te zoeken. 

Onderzoek naar verduurzamen van de wijk
Daarnaast is gemeente Raalte in de wijk Westdorp bezig met het onderzoek naar de mogelijkheden om op een andere, duurzame manier energie op te wekken. Hierin betrekken ze ook de wijkbewoners, SallandWonen, SV Raalte, Enexis en provincie Overijssel.

Locatie

Bergmolenstraat, Dumbarstraat, Göbelstraat, Van der Wijckstraat, Oude Molenweg, Malravenstraat, Verheydenstraat en de Wheemestraat  in 3 deelgebieden onderverdeeld.