Nieuwbouw in Raalte - Hartkampschoollocatie

Op de plek van de voormalige openbare basisschool Hartkamp bereiden wij de nieuwbouw van 8 woning voor. De woningen zijn geschikt voor de reguliere verhuur aan 1- en 2-persoons huishoudens, geschikt voor langer zelfstandig thuis wonen.

Weergavetype

Kenmerken

Plaats
Raalte
Status
In voorbereiding
Type
Nieuwbouw
Projectnaam
Nieuwbouw op Hartkampschoollocatie

Contactpersoon

De projectontwikkelaar van SallandWonen is Toby Reimert, hij is te bereiken via het telefoonnummer: 0572-348 348. 

De basisschool en de naast gelegen gymzaal zijn al gesloopt en de gemeente Raalte heeft de vrijgekomen locatie aangewezen voor woningbouw. Het plan is om op deze locatie een mix van sociale huurwoningen en vrije kavels te realiseren. Hierbij neemt SallandWonen alleen de ontwikkeling van 8 sociale huurwoningen voor zijn rekening.

Buurtbewoners zijn in vroeg stadium betrokken 
De buurtbewoners rondom de locatie hebben inspraak gehad bij het opstellen van de uitgangspunten voor het stedenbouwkundig ontwerp. In meerdere informatiebijeenkomsten hebben de Gemeente Raalte en SallandWonen belangrijke input van de buurtbewoners ontvangen. De opmerkingen van de buurt zijn verwerkt in het stedenbouwkundigontwerp, welke door de buurt (tijdens de inloopavond op 29 oktober 2018) positief is ontvangen.

8 compacte grondgebonden woningen 
De regelgeving over gasaansluitingen is sinds 1 juli 2018 gewijzigd. Dit betekent dat de woningen geen gasaansluiting zullen krijgen. Uiteraard worden de woningen volgens ons duurzaamheidsbeleid gerealiseerd, te weten energieneutraal. Door goede isolatie en slimme installaties hebben de toekomstige huurders een lager energieverbruik.

Planning
De gemeente zal het stedenbouwkundig ontwerp definitief maken en de bestemmingsplanprocedure opstarten. SallandWonen gaat de komende maanden het plan samen met de aannemer verder voorbereiden. Als alles meezit kunnen we in het 2e helft van 2019 starten met de bouw en worden de woningen nog in 2019 opgeleverd. 

 

Locatie

De locatie van de voormalige Hartkampschool ligt aan de Hartkampweg in de wijk Hartkamp in Raalte.