Nieuwbouw Nieuw Heeten - plan Marissink

Gemeente Raalte heeft de nieuwbouwlocatie Marissink in Nieuw Heeten in ontwikkeling.
SallandWonen heeft de mogelijkheid gekregen om hier ook huurwoningen te bouwen.

4 huurwoningen
In totaal is er ruimte voor ongeveer 38 woningen. In de eerste fase gaat het om 18 woningen. 
SallandWonen gaat hier 4 Buitengewoonthuis-woningen bouwen.

De woningen worden energieneutraal en zijn geschikt voor de brede doelgroep van 1- en 2- persoonshuishoudens. Met de realisatie van deze woningen komen we tegemoet aan de prestatieafspraken met gemeente Raalte en de huurdersverenigingen. Maar ook aan de vraag van het Plaatselijk Belang van Nieuw Heeten om ook in een kleine kern nieuwbouw te realiseren. En geven we invulling aan onze onze duurzaamheidsdoelstellingen.

Planning
Op dit moment is de gemeente Raalte bezig de locatie geschikt te maken voor woningbouw. We hopen eind december 2021 te kunnen starten met de bouw en als alles meezit kunnen we in juni 2022 de eerste BGT woningen in Nieuw-Heeten opleveren.

Zodra we meer weten over de planning voor de bouw en de verhuur melden we dat op deze pagina. 

Bekijk het locatieplan van de gemeente en de planning op hun website.