Onderhoud Boskamp

SallandWonen is in oktober 2018 in de Bloemenbuurt van Boskamp begonnen met het uitvoeren van onderhoud bij 38 woningen. Naast het onderhoud aan de woningen kijken we ook naar de leefbaarheid in de Bloemenbuurt. Wij trekken daarbij samen met de gemeente Olst-Wijhe op.

Weergavetype

Kenmerken

Plaats
Boskamp
Status
Afgerond
Type
Onderhoud
Projectnaam
Groot Onderhoud Boskamp

Planning

  • 2017:  enquetes
  • februari 2018: inspecties van de 38 woningen 
  • 17 juli 2018 : informatieve inloopavond 
  • oktober 2018: start werkzaamheden
  • voorjaar 2019: verwachte oplevering 

Contactpersoon

 Mocht u als omwonende tijdens de uitvoering van de werkzaamheden vragen hebben dan kunt u zich richten tot de uitvoerder ter plaatse de heer Johnny Kroon. Hij is tijdens werkdagen (7.30-16.15 uur) aanwezig in de directiewoning aan de Hyacintstraat 10.

Daarnaast kunnen huurders terecht bij: 

- Els Vosman, woonconsulent SallandWonen, telefoon 0572-348 348 of via mail woonconsulenten@sallandwonen.nl of;

- Celeste Wichers Schreur, bereikbaar per mail via c.wichers@mateboer.nl.

Enquête
Omdat we graag horen wat de bewoners van hun woning en de woonomgeving vinden, hebben we in 2017 in samenwerking met de gemeente Olst-Wijhe een enquête gehouden. Met de uitkomsten van deze enquête zijn de plannen verder uitgewerkt.

Inspecties
Om te kunnen bepalen welke maatregelen aan de 38 huurwoningen moesten worden uitgevoerd, is de staat van deze woningen in beeld gebracht. Dit deden we op afspraak met de huurders in februari 2018.

Vervolg
De bewoners hebben een brochure ontvangen, waarin beschreven staat welke werkzaamheden worden gedaan in hun woning. Op dinsdag 17 juli 2018 hebben we de huurders tijdens een informatieve inloopavond geïnformeerd over de uit te voeren werkzaamheden en de planning van deze werkzaamheden.

Wat gaan we doen?

Isolatiemaatregelen en comfortabeler maken
De woningen maken een flinke energiestap. Zo komt er betere dakisolatie, wordt de spouwmuurisolatie aangevuld en verdwijnen de laatste stalen kozijnen met enkelglas. Tegelijk komt er een mechanische ventilatie. De badkamers worden vernieuwd en er komt tegelijk een toilet, zodat bewoners ’s nachts niet de trap op en af hoeven. De maatregelen leveren energiebesparing op, maar ook meer comfort. Belangrijk, omdat de enquête heeft uitgewezen dat veel bewoners problemen ervaren met vocht en tocht.

De energiemaatregelen op de Boskamp passen in de doelstellingen van SallandWonen, die in 2050 al haar woningen CO2-neutraal wil hebben. Daarnaast willen wij woningen geschikt maken om tot op hoge leeftijd veilig thuis te kunnen wonen.

Zonnepanelen
De meeste woningen krijgen een nieuwe dak, inclusief zes tot acht zonnepanelen.

Planning
We zijn gestart in oktober 2018 met de werkzaamheden. We proberen door een strakke planning met alle betrokken bedrijven de overlast voor bewoners zoveel mogelijk te beperken. Naar verwachting zit de klus er in het voorjaar van 2019 op.

Locatie

SallandWonen bezit ruim negentig woningen in Boskamp. De 38 woningen in de naar bloemen vernoemde straten zijn de oudste daarvan.
Ze zijn eind jaren vijftig gebouwd, andere woningen dateren uit de jaren tachtig en negentig.

Het gaat om de volgende straten:

  • Begoniastraat
  • Dahliastraat
  • Geraniumstraat
  • Hyacinthstraat