Schilderwerk en verduurzamen in Olst

In 2020 gaan we schilder- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren in Olst aan de woningen van onderstaande adressen. Hierbij bekijken we ook of het nodig en mogelijk is om ook enkele duurzaamheidsmaatregelen uit te voeren.

Weergavetype

Kenmerken

Plaats
Olst
Status
In uitvoering
Type
Onderhoud
Projectnaam
Schilderen en duurzaamheidsmaatregelen

Eerst inspecteren ter voorbereiding op de werkzaamheden
De huurder ontvangt begin 2020 een brief van SallandWonen dat zijn/haar woning in 2020 aan de beurt is voor onderhoud en hiervoor eerst inspecties worden uitgevoerd. 
In deze brief staat welk schildersbedrijf hiervoor opdracht heeft gekregen en dat de inspecteurs herkenbaar zijn aan het blauwe SallandWonen-hesje en zich kan legitimeren met een (bewijs)brief om aan te tonen dat hij in opdracht van SallandWonen werkt. 

De inspecteur hoeft niet binnen te zijn en zal hiervoor de tuinen moeten betreden. 

  1. Hierbij bekijken we of er asbestverdacht materiaal aanwezig is, zoals kitwerk bij de te schilderen kozijnen, kozijnpanelen en golfplaten bergingsdaken.
  2. Gevelinspectie naar de aanwezigheid van spouwisolatie en mogelijke gebreken aan voeg- en metselwerk.
  3. Inspectie om het schilderwerk en om de bouwkundige maatregelen in kaart te brengen.
  4. Inspectie van de beglazing.
  5. Mogelijkheid tot aanbrengen van zonnepanelen afhankelijk van de ligging.

Start en planning werkzaamheden
Zodra de inspecties zijn afgerond, maken we een planning van de uit te voeren werkzaamheden. De huurder ontvangt hierover opnieuw een brief. Hier in staat wát we gaan doen, welk bedrijf het gaat uitvoeren en wanneer dit wordt gedaan.   

Locatie

In Olst zijn de volgende woningen aan de beurt voor schilderwerk/-onderhoud in 2020:

L.H. Pottstraat 5, Terpstrastraat 9-15, Ter Stegestraat 7-17, Goudvink 2-8,22-28, Goudvink 27-35, Groenling 12-18,33-43, Hazelaar 3-7, Geraniumstraat 14-24, v Oldenbarneveltstraat 8-60, de Wittstraat 2-6, van Hogendorpsstraat 1-17,2-16, Jan Schamhartstraat 2e-2r