Schilderwerk Nieuw Heeten

In 2019 gaan we schilder- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de buitenzijde van de woningen van onderstaande adressen. Hierbij bekijken we ook of het nodig is om enkele duurzaamheidsmaatregelen uit te voeren.

Weergavetype

Kenmerken

Plaats
Nieuw Heeten
Status
In voorbereiding
Type
Onderhoud
Projectnaam
Schilderen en duurzaamheidsmaatregelen

Eerst inspecteren ter voorbereiding op de werkzaamheden
De huurder heeft een brief van SallandWonen ontvangen dat we als voorbereiding op deze werkzaamheden eerst inspecties gaan uitvoeren. De inspecteur zal hiervoor de tuinen moeten betreden. 

  1. Hierbij bekijken we of er asbestverdacht materiaal aanwezig is, zoals kitwerk bij de te schilderen kozijnen, kozijnpanelen en golfplaten bergingsdaken.
  2. Gevelinspectie naar de aanwezigheid van spouwisolatie en mogelijke gebreken aan voeg- en metselwerk.
  3. Inspectie om het schilderwerk en om de bouwkundige maatregelen in kaart te brengen.
  4. Inspectie van de beglazing.
  5. Mogelijkheid tot aanbrengen van zonnepanelen afhankelijk van de ligging.

SallandWonen geeft het schildersbedrijf opdracht om deze inspecties uit te voeren. Een medewerker van dit bedrijf is herkenbaar aan een blauw SallandWonen-hesje en kan zich legitimeren met een pasje/brief om aan te tonen dat hij in opdracht van SallandWonen werkt. 

Start en planning werkzaamheden
Zodra de inspectie is afgerond, maken we een planning van de uit te voeren werkzaamheden. De huurder wordt hierover op tijd ingelicht.  

Locatie

De woningen aan de Heerlijkheid 6,10 / Het Wever 12-18 / Nieveld 1-8 / Haverstreng 1-7 / Bromhaar 3-9 vallen binnen dit schilderwerksproject. En wordt uitgevoerd door schildersbedrijf SW-Vastgoedverbetering.  De inspecties vinden plaats in de maand maart 2019.