Schilderwerk Raalte - Westdorpln - Dahliastr - Ceintuurbn - Berkenln - Tulpenstr

In 2019 gaan we schilder- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de buitenzijde van de woningen van onderstaande adressen. Hierbij bekijken we ook of het nodig is om enkele duurzaamheidsmaatregelen uit te voeren.

Weergavetype

Kenmerken

Plaats
Raalte
Status
In voorbereiding
Type
Onderhoud
Projectnaam
Schilderen en duurzaamheidsmaatregelen

Eerst inspecteren ter voorbereiding op de werkzaamheden
De huurder heeft een brief van SallandWonen ontvangen dat we als voorbereiding op deze werkzaamheden eerst inspecties gaan uitvoeren. De inspecteur zal hiervoor de tuinen moeten betreden. 

  1. Hierbij bekijken we of er asbestverdacht materiaal aanwezig is, zoals kitwerk bij de te schilderen kozijnen, kozijnpanelen en golfplaten bergingsdaken.
  2. Gevelinspectie naar de aanwezigheid van spouwisolatie en mogelijke gebreken aan voeg- en metselwerk.
  3. Inspectie om het schilderwerk en om de bouwkundige maatregelen in kaart te brengen.
  4. Inspectie van de beglazing.
  5. Mogelijkheid tot aanbrengen van zonnepanelen afhankelijk van de ligging.

SallandWonen heeft Grobbee, Onderhoud(t) Vastgoed opdracht gegeven om deze inspecties uit te voeren in de maand februari 2019. Een medewerker van dit bedrijf is herkenbaar aan een blauw SallandWonen-hesje en kan zich legitimeren met een pasje/brief om aan te tonen dat hij in opdracht van SallandWonen werkt. 

Start en planning werkzaamheden
Zodra de inspectie is afgerond, maken we een planning van de uit te voeren werkzaamheden. De huurder wordt hierover op tijd ingelicht.  

Locatie

De woningen aan de Berkenlaan, Ceintuurbaan, Dahliastraat, Tulpenstraat 6-8-24-26-30 en Westdorplaan vallen binnen dit schilderwerksproject.