Schilderwerk Wijhe - Wandelingen, Kolkweiden, Peperkamp, Schimmelpennicklaan, Kievit, De Geere, Zandhuisweg.

In 2019 gaan we schilder- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de buitenzijde van de woningen van onderstaande adressen. Hierbij bekijken we ook of het nodig is om enkele duurzaamheidsmaatregelen uit te voeren.

Weergavetype

Kenmerken

Plaats
Wijhe
Status
In voorbereiding
Type
Onderhoud
Projectnaam
Schilderen en duurzaamheidsmaatregelen

Eerst inspecteren ter voorbereiding op de werkzaamheden

  1. Hierbij bekijken we of er asbestverdacht materiaal aanwezig is, zoals kitwerk bij de te schilderen kozijnen, kozijnpanelen en golfplaten bergingsdaken.
  2. Gevelinspectie naar de aanwezigheid van spouwisolatie en mogelijke gebreken aan voeg- en metselwerk.
  3. Inspectie om het schilderwerk en om de bouwkundige maatregelen in kaart te brengen.
  4. Inspectie van de beglazing.
  5. Mogelijkheid tot aanbrengen van zonnepanelen afhankelijk van de ligging.

SallandWonen geeft het schildersbedrijf opdracht om deze inspecties uit te voeren. Een medewerker van dit bedrijf is herkenbaar aan een blauw SallandWonen-hesje.

Start en planning werkzaamheden
Zodra de inspectie is afgerond, maken we een planning van de uit te voeren werkzaamheden. De huurder wordt hierover op tijd ingelicht.  

Locatie

De woningen Wandelingen 2-12, Kolkweiden 1-11,6-16, Peperkamp 3-11, Schimmelpennincklaan 1,3,9,13,17,24b-d, 25,37,39, Kievit 40-46,De Geere 25-35, Zandhuisweg 27-35a vallen binnen dit schilderwerksproject dat door Schildersbedrijf Palet wordt uitgevoerd.

De inspecties vinden plaats in de periode maart 2019