Veilige woningen door controle rookmelders > Luttenberg

SallandWonen vindt een veilige woning belangrijk. Daarom komen we de komende drie jaar bij al onze woningen langs om de rookmelders te controleren en eventueel te vervangen. We beginnen in Luttenberg!

Weergavetype

Kenmerken

Plaats
Luttenberg
Status
Afgerond
Type
Onderhoud
Projectnaam
Veilige woningen door controle rookmelders

De controle van de rookmelders bij al onze woningen neemt ruim drie jaar in beslag. De werkzaamheden worden uitgevoerd door speciaal hiervoor aangestelde medewerkers. 

Wanneer vindt de controle plaats?
We starten het rookmelders-project in Luttenberg, daar komt de monteur in de periode september 2018 tot en met december 2018 in de woningen om de rookmelders te controleren.
De betreffende huurders ontvangen hiervan algemene informatie per brief en voorafgaand aan het controlemoment, ontvangen ze een afspraak/informatiekaart in de brievenbus, met daarop specifiek omschreven op welke datum en tijdstip de monteur komt. Komt de aangegeven dag of tijdstip niet uit, dan kan een nieuwe afspraak gemaakt worden. 

Hoe herkent u de monteur?
De monteur die zich meldt, is herkenbaar aan het SallandWonen-hesje en kan zich legitimeren met een SallandWonen-identiteitspas.

Wat gaat de monteur doen?
-Als er al rookmelders hangen, dan worden deze nagekeken op basis van type, veiligheid en installatiedatum. 
-Voldoen deze niet aan de door ons gestelde eisen dan worden de rookmelders vervangen. 
-Hangen er in uw woning géén rookmelders, dan plaatsen wij deze.

Hierdoor krijgen de bewoners een veilige woning! 

Locatie

De monteur komt  in de periode vanaf september tot en met januari 2019 in de huurwoningen van Luttenberg:

Vogelzang, Van Maurickstraat, Van Kettenstraat, Reehorst, Kortenhorst, Jagerslaan, Gerrit Norpplein, De Havekamp, Zandrug en Wispelweg.