Veilige woningen door controle rookmelders Luttenberg

SallandWonen vindt een veilige woning belangrijk. Daarom komen we de komende drie jaar bij al onze woningen langs om de rookmelders te controleren en eventueel te vervangen. We beginnen in Luttenberg!

Weergavetype

Kenmerken

Plaats
Luttenberg
Status
In voorbereiding
Type
Onderhoud
Projectnaam
Veilige woningen door controle rookmelders

Wanneer vindt de controle plaats?
In Luttenberg komt de monteur van SallandWonen in de periode september 2018 tot en met december 2018 in de woningen om de rookmelders te controleren.
De betreffende huurders ontvangen hiervan algemene informatie per brief en voorafgaand aan het controlemoment, ontvangen ze een informatiekaart in de brievenbus, met daarop specifiek omschreven op welke datum en tijdstip de monteur komt.

Hoe herkent u de monteur?
De monteur die zich meldt, is herkenbaar aan het SallandWonen-hesje en kan zich legitimeren met een SallandWonen-identiteitspas.

Wat gaat de monteur doen?
-Als er al rookmelders hangen, dan worden deze nagekeken op basis van type, veiligheid en installatiedatum. 
-Voldoen deze niet aan de door ons gestelde eisen dan worden de rookmelders vervangen. 
-Hangen er in uw woning géén rookmelders, dan plaatsen wij deze.

Hierdoor krijgen de bewoners een veilige woning! 

Locatie

Bij de huurwoningen: Vogelzang, Van Maurickstraat, Van Kettenstraat, Reehorst, Kortenhorst, Jagerslaan, Gerrit Norpplein, De Havekamp.