Veilige woningen door controle rookmelders > Mariënheem

SallandWonen vindt een veilige woning belangrijk. Daarom komen we de komende drie jaar bij al onze woningen langs om de rookmelders te controleren en eventueel te vervangen. Na Luttenberg gaan we naar het dorp Mariënheem.

Weergavetype

Kenmerken

Plaats
Mariënheem
Status
Afgerond
Type
Onderhoud
Projectnaam
Veilige woningen door controle rookmelders

De controle van de rookmelders bij al onze woningen neemt ruim drie jaar in beslag. De werkzaamheden worden uitgevoerd door speciaal hiervoor aangestelde medewerkers. 

Wanneer vindt de controle plaats?
We starten het rookmelders-project in Luttenberg, daarna gaan de monteurs naar Mariënheem, hier komen ze in de periode oktober 2018 tot en met januari 2019.  
De betreffende huurders ontvangen hiervan algemene informatie per brief en voorafgaand aan het controlemoment, ontvangen ze een afspraak/informatiekaart in de brievenbus, met daarop specifiek omschreven op welke datum en tijdstip de monteur komt. Komt de aangegeven dag of tijdstip niet uit, dan kan een nieuwe afspraak gemaakt worden. 

Hoe herkent u de monteur?
De monteur die zich meldt, is herkenbaar aan het SallandWonen-kleding en kan zich legitimeren met een SallandWonen-identiteitspas.

Wat gaat de monteur doen?
-Als er al rookmelders hangen, dan worden deze nagekeken op basis van type, veiligheid en installatiedatum. 
-Voldoen deze niet aan de door ons gestelde eisen dan worden de rookmelders vervangen. 
-Hangen er in uw woning géén rookmelders, dan plaatsen wij deze.

Hierdoor krijgen de bewoners een veilige woning! 

Locatie

De monteur komt in de periode vanaf oktober tot en met januari 2019 in de huurwoningen van Mariënheem:

De Essenbree, De Veenhorst, Hellendoornseweg, Keizerskamp, Veldbies, Wildbaan.