Veilige woningen door controle rookmelders

De monteurs hebben de controle al bij heel veel (buurt)dorpen afgerond. Nu is het dorp Raalte aan de beurt.

Wanneer vindt de controle plaats?
De betreffende huurders ontvangen eerst een algemene informatiebrief. Hierin staat vermeld in welke periode de controle gaat plaatsvinden. Daarna ontvangen ze een afspraak/informatiekaart in de brievenbus, met daarop specifiek omschreven op welke datum en tijdstip de monteur komt. Komt de aangegeven dag of tijdstip niet uit? dan kan een nieuwe afspraak gemaakt worden. 

Hoe herkent u de monteur?
De monteur die zich meldt, is herkenbaar aan de SallandWonen-kleding en -auto en kan zich legitimeren met een SallandWonen-identiteitspas.

Wat gaat de monteur doen?
-Als er al rookmelders hangen, dan worden deze nagekeken op basis van type, veiligheid en installatiedatum. 
-Voldoen deze niet aan de door ons gestelde eisen dan worden de rookmelders vervangen. 
-Hangen er in uw woning géén rookmelders, dan plaatsen wij deze.

Hierdoor krijgen de bewoners een veilige woning!