Verduurzaming en onderhoud in verschillende dorpen

We hebben plannen om woningen van een specifiek type en bouwjaar, te verduurzamen en onderhoud te geven. Deze woningen staan verspreid over meerdere dorpen. De bouwwerkzaamheden zijn vooral gericht op energiebesparing. Hierdoor reduceren we de CO2-uitstoot én ervaren bewoners een verbeterd wooncomfort en  blijven de woonlasten betaalbaar.  

Planning

De werkzaamheden worden uitgevoerd door de aannemers Mateboer Bouw en Salverda Bouw. De bedoeling is om in 2022 te starten met de bouwwerkzaamheden. Momenteel zijn we druk met de voorbereiding en de uitvoering van allerlei onderzoeken.

Flora & Fauna

In 2020 hebben we onderzoek gedaan naar beschermde dieren in en om de woningen. Hierbij moet u denken aan huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen. Onlangs zijn bij de woningen waar deze dieren aanwezig zijn voorzieningen getroffen om te zorgen dat de geplande bouwwerkzaamheden ze niet storen.

3D-scannen

In het begin van 2021 heeft onze architect alle woningen aan de buitenzijde opgemeten met een 3D-laserscanner. Dit apparaat meet digitaal en dat helpt ons goede tekeningen te maken. Deze tekeningen zijn nodig bij de plannen die we maken voor de woningen.

100 % inspecties

In het voorjaar van 2021 zijn alle woningen bezocht door onze inspecteurs. Zij hebben onderzocht welk onderhoud nodig is en welke isolerende voorzieningen nog aangebracht kunnen worden. Daarbij is ook gekeken  of er asbesthoudend bouwmateriaal in de woningen gebruikt is. 

Herkenbaar

Alle werknemers die in opdracht van SallandWonen in de wijk werkzaam zijn, zijn altijd herkenbaar aan een blauw hesje met het logo van SallandWonen. Zij kunnen zich op uw verzoek legitimeren met een bewijsbrief. Vraag hier gerust naar.

Twijfelt u? Bel dan SallandWonen

Aan de slag

De planning is om in 2022 te starten met de bouwwerkzaamheden.
Hierover informeren we eerst de bewoners. Dat doen we via:
Brochure:
Om de werkzaamheden zo goed mogelijk uit te leggen ontvangen de bewoners een brochure met specifieke informatie over hun woning.
Persoonlijke gesprekken
We bespreken de werkzaamheden persoonlijk door met de bewoners.
Nieuwsbrieven
De bewoners worden tussendoor met nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van alle (bouw)activiteiten die gebeuren of gaan gebeuren.