Nieuws

Door de storm zijn we gisteren telefonisch niet stabiel bereikbaar geweest. Inmiddels is het probleem opgelost, waardoor we u weer persoonlijk te woord kunnen staan.

Huurders van SallandWonen hoeven zich geen zorgen te maken.

Die vanuit Wocozon samen met SallandWonen zorgt voor een optimale communicatie met huurders en klantwaarde hoog in het vaandel heeft staan! Ben jij een flexibele communicatieve medewerk(st)er met een klantgerichte instelling, solliciteer dan nu!

Eén maal per jaar laat SallandWonen de dakgoten van alle huurwoningen schoonmaken. Ook in 2018.

Op 29 november hebben SallandWonen en de huurdersorganisaties Huurdersvereniging Salland (HVS) en Huurdersbelangen Salland (HBSalland) de samenwerking bekroond met het ondertekenen van samenwerkingsovereenkomsten.

De Aedes-benchmark 2017 bestaat uit vijf prestatievelden: Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, Duurzaamheid, Onderhoud & verbetering, en Beschikbaarheid & betaalbaarheid.

De bouw van woningen op locatie 'Burgemeesterkwartier' in Raalte heeft vertraging opgelopen. Door tekort aan bouwpersoneel zijn de huurwoningen en -appartementen niet eerder gereed dan volgend jaar februari. ...

Op 8 november hebben we de 1000ste huurder met zonnepanelen op de woning extra in het zonnetje gezet. Ze ontvingen een cheque ter waarde van een jaar lang gratis zonnestroom! Het is fantastisch dat zoveel huurders van SallandWonen hebben gekozen...

Hoe gaat SallandWonen het comfort van de woningen verbeteren, de woonlasten betaalbaar houden en de Co2 uitstoot reduceren? Dat staat in ons nieuwe duurzaamheidsbeleid: De duurzame reis van SallandWonen.

Afgelopen dinsdag tekenden Marijke Kool namens SallandWonen Raalte en Roel Mateboer namens Mateboer Bouw B.V. de overeenkomst voor de uitvoering van het groot onderhoud van 110 woningen in de wijk Langkamp te Raalte.

Op 21 augustus jongstleden is gestart met onderhoudsschilderwerk van 58 woningen aan de Wilgensingel in Raalte. Het schilderwerk wordt uitgevoerd door de Hemink Groep uit Holten. Volgens planning wordt dit project in week 48 van dit jaar afgerond.

Wie na de bouwvak door Raalte rijdt, heeft grote kans een reclamebord van SallandWonen tegen te komen. Op meerdere plekken start de corporatie namelijk met nieuwe projecten. Daarmee geeft zij invulling aan haar missie: duurzaam en betaalbaar wonen...

Vanaf 21 augustus tot en met 30 september lopen medewerkers van het bedrijf ECO Quickscan door de wijk Westdorp in Raalte voor een flora- en faunaonderzoek. Dit kan ook ’s avonds zijn. De medewerkers zijn herkenbaar aan blauwe hesjes met het logo...

Regelmatig verschijnen er berichten in de media over de gevaren van datalekken via zonnepanelen. Wij kunnen u geruststellen: bewoners met een installatie van Wocozon lopen dit gesignaleerde gevaar NIET! Dat lichten wij u hieronder graag toe.

In 2016 heeft SallandWonen gewerkt aan goed wonen. In ons jaarverslag kunt u lezen hoe wij inzetten op betaalbaar en duurzaam wonen en op een goede dienstverlening.

De komende maanden inspecteert SallandWonen in verschillende wijken haar woningen.

Beste klant, Twee weken geleden zijn wij overgestapt op een nieuw automatiseringssysteem. Bij de overgang hadden we te maken met wat kinderziektes. De meeste problemen zijn inmiddels opgelost. Komt u toch problemen tegen of mist u iets? Laat het...

Woonzorglocatie Swaenewoerd in Raalte is gerenoveerd. Het klassieke verpleeg- en verzorgingshuis is verbouwd tot een karakteristiek duurzaam gebouw, passend bij de eisen van de huidige tijd. Een plek waar bewoners comfortabel en sfeervol kunnen...

SallandWonen verhoogt de huren bij de jaarlijkse huurverhoging met gemiddeld 0,3%. Sommige huurders krijgen zelfs geen enkele huurverhoging, anderen maximaal 0,5%. SallandWonen hanteert als uitgangspunt dat de huren meegroeien met de inflatie.

In februari heeft SallandWonen haar huurders gevraagd om deel te nemen aan een digitale enquête. Ongeveer 750 van u heeft de enquête ingevuld. Dit is ongeveer 15% van onze huurders. De uitkomsten van de enquête geven daarmee een goed beeld van de...

In Heino-Dorp wordt momenteel hard gewerkt om van de wijk een toekomstbestendige woonwijk te maken. De woningen worden beter geïsoleerd, veiliger en gezonder gemaakt, zodat er nu en in de toekomst duurzaam en prettig gewoond kan worden.

Buurtbemiddeling is een samenwerkingsproject van Gemeente Raalte, SallandWonen en de politie en wordt uitgevoerd door Raster Welzijn. Vanaf 1 april 2017 staat het team van negen vrijwillige buurtbemiddelaars klaar voor bewoners van de gemeente...

In 2018 zijn we van plan Groot Onderhoud uit te voeren aan een groot aantal woningen in het dorp Den Nul. Ter voorbereiding daarop gaan onze medewerkers en die van de aannemer daarom in de maand april 2017 de conditie van deze woningen...

Mantelzorgers leveren een belangrijke maatschappelijke bijdrage. Zij zorgen langdurig en onbetaald voor hun zieke familieleden of vrienden.

De bouw van huurwoningen in het Burgemeesterkwartier in Raalte is gestart nadat in februari de omgevingsvergunning is verleend. In opdracht van SallandWonen worden op deze locatie 22 huurappartementen en 5 huurwoningen gebouwd. Allen zijn geschikt...

SallandWonen wil dat haar medewerkers herkenbaar zijn tijdens hun werk in de wijk. Alle medewerkers en mensen die namens SallandWonen in de wijk werken, dragen vanaf april zichtbaar het logo van SallandWonen. Dit kan op een bedrijfsjas zijn, een...

Vanaf vandaag kunnen mensen met financiële problemen zich melden voor hulp bij de gemeente. Op de gemeentelijke website kunt u met behulp van een digitale vragenlijst hulp aanvragen. Binnen 5 werkdagen wordt u uitgenodigd voor een gesprek...

Groot onderhoud Heino Dorp SallandWonen start met het groot onderhoud in Heino Dorp. Samen met Bouwbedrijf Salverda worden 57 woningen in Heino grondig opgeknapt en verbeterd. Zo kunnen de huurders van nu en de huurders van de toekomst nog...