De duurzame reis van SallandWonen

Hoe gaat SallandWonen het comfort van de woningen verbeteren, de woonlasten betaalbaar houden en de Co2 uitstoot reduceren? Dat staat in ons nieuwe duurzaamheidsbeleid: De duurzame reis van SallandWonen.

Beter wonen met minder woonlasten!
SallandWonen gaat de komende jaren vol energie aan de slag met het verlagen van de energielasten van haar huurders. Dat staat in ons pas vastgestelde duurzaamheidsbeleid: De duurzame reis van SallandWonen. SallandWonen heeft een hoge ambitie en streeft ernaar dat eind 2020 zoveel mogelijk huurders kunnen profiteren van goed geïsoleerde woningen. Landelijk zijn er afspraken gemaakt tussen de overheid en woningcorporaties, maar SallandWonen legt de lat hoger. “We investeren de komende jaren zo’n 10 miljoen euro in duurzaamheid. Dat betekent dat onze woningen eind 2020 gemiddeld energielabel A hebben. Zo doen we meer dan de overheid van ons verlangt. De overheid heeft met alle woningcorporaties namelijk de afspraak gemaakt dat de woningen op dat tijdstip gemiddeld een B-label hebben”, aldus de directeur Marijke Kool.

SallandWonen vindt duurzaamheid erg belangrijk. Duurzaam en betaalbaar wonen gaan volgens de corporatie hand in hand, want een goed geïsoleerde woning voorzien van zonnepanelen zorgt voor energiebesparing. En dat scheelt in de woonlasten voor de huurders. 

Samenwerking
Wat en hoe SallandWonen gaat investeren in duurzaamheid is besloten in goed overleg met de beide huurdersverenigingen en de gemeentes Raalte en Olst-Wijhe. Wethouder Marcel Blind van de gemeente Olst-Wijhe zegt: “We werken veel samen met SallandWonen en dan is het goed om te zien dat we duurzaamheid allebei erg belangrijk vinden”.

Huurders van SallandWonen hebben via een enquête ook aangegeven wat zij belangrijk vinden. De twee belangrijkste opdrachten van alle partijen zijn: het tonen van daadkracht en het zorgen voor betaalbaar wonen. Hiermee gaat SallandWonen aan de slag.

Zonder extra kosten
Vanaf 2018 brengt SallandWonen gratis gevelisolatie en isolatieglas aan. Ook worden zonnepanelen geplaatst waar mogelijk. Om de overlast voor de huurders te beperken wordt dit gelijktijdig uitgevoerd met het schilderonderhoud. Jaarlijks worden op deze manier ongeveer 900 woningen aangepakt. 

Daarnaast worden elk jaar ongeveer 100 woningen optimaal geïsoleerd tijdens groot onderhoud. En SallandWonen benut verhuizingen om de woningen optimaal te isoleren, voor zover dit nog niet is gebeurd in het verleden. Als SallandWonen nieuwe woningen bouwt zullen dat vanaf 2018 enkel nog energieneutrale woningen zijn.

Betaalbare duurzaamheid op verzoek
Voor huurders blijft het mogelijk om op verzoek het dak en de vloer te isoleren. De huurverhoging hiervoor is gehalveerd. Ook hier toont SallandWonen dat duurzaam en betaalbaar samengaan. Vanaf nu blijft de huurverhoging beperkt tot maximaal € 5,- voor dakisolatie en € 2,50 voor vloerisolatie. En als een huurder al de maximale huurprijs betaalt, wordt geen huurverhoging gevraagd. “Ik vind het belangrijk dat onze huurders lagere woonlasten hebben als de woning goed geïsoleerd is”, aldus Kool. “Het aanbrengen van zonnepanelen helpt daar dan natuurlijk ook bij”.

De duurzame reis van SallandWonen De nieuwe koers van SallandWonen ten aanzien van duurzaamheid en de lagere huurverhogingen zijn ter advies voorgelegd aan de beide huurdersverenigingen. Beide zijn enthousiast over de plannen van SallandWonen op het gebied van duurzaamheid. Ook wordt de waardering uitgesproken voor de daadkracht en de naar beneden bijstellen van de huurverhoging. Hierbij zegt de HVS: “Ook HVS is doordrongen van het belang van het verbeteren van de duurzaamheid van de woningen. De plannen van SallandWonen zijn daarom uitstekend. Wel verwachten wij dat huurders niet altijd staan te springen om de ingrijpende werkzaamheden te laten verrichten. Om de drempel voor medewerking zo laag mogelijk te houden heeft HVS SallandWonen geadviseerd aan de huurders geen huurverhoging door te rekenen. De medewerking van de huurders is namelijk essentieel om de ambities waar te kunnen maken.”

Overzicht