In 2017 werkten we aan goed wonen!

Lees nu ons jaarverslag 2017 of bekijk de samengevatte versie-in beelden!

Omdat goed wonen belangrijk is

In 2017 heeft SallandWonen gewerkt aan goed wonen in Salland. Wij zetten in op betaalbaar en duurzaam wonen en een goede dienstverlening. We hebben mooie resultaten bereikt in 2017. 

Luisteren naar huurders

2017 zijn wij gestart met het bevragen van onze huurders hoe wij het beste invulling kunnen geven aan betaalbaar en duurzaam wonen. Zo’n 750 huurders hebben hun mening gegeven: zij vinden betaalbaar wonen in een goed geïsoleerde woning de voornaamste taak van SallandWonen. De waardering voor onze dienstverlening heeft onze aandacht. Wij hebben ruim 70 nieuwe en vertrokken huurders persoonlijk gesproken en gevraagd naar hun ervaringen met ons. Wij hebben veel informatie opgehaald en kregen waardering dat wij belden en navraag deden.

Investeren in kwaliteit en duurzaamheid

Bij 523 woningen hebben wij duurzame maatregelen getroffen. Bij 259 woningen zijn bijna 2.000 zonnepanelen geplaatst. 130 woningen zijn verduurzaamd voordat de woning opnieuw werd verhuurd en 55 woningen in Heino-Dorp zijn bij het uitvoeren van grootschalig onderhoud verduurzaamd naar energielabel A. Daarnaast zijn zeven nieuwe duurzame woningen toegevoegd aan onze voorraad.

Inzet op betaalbaar wonen

Het verduurzamen is een onderdeel van onze inzet op betaalbaar wonen. Daarnaast hebben wij in 2017 ons huurbeleid verder gematigd. Wij hebben afgezien van een inkomensafhankelijke huurverhoging. De huren van alle huurders zijn gemiddeld met inflatie verhoogd, waarbij de maximale huurverhoging 0,5% was. SallandWonen biedt woningzoekenden die recht hebben op huurtoeslag een huurwoning waarvan de huurprijs past bij hun inkomen. In 2017 is dit bij 98,5% van deze groep woningzoekenden gelukt. De gemiddelde huurprijs van de vrijgekomen huurwoningen is € 553,-. 

Financieel resultaat

Wij hebben 2,7 miljoen euro meer uitgegeven dan wij aan inkomsten hebben ontvangen. De kosten worden voor een groot deel veroorzaakt door de investeringen in ons bezit. Het vermogen van SallandWonen is gestegen, voornamelijk doordat wij ons bezit waarderen op marktwaarde in verhuurde staat. Bij de bepaling van de waarde van ons bezit wordt ervan uitgegaan dat wij de beste verkoopprijs of de maximale huurprijs kunnen vragen voor de woningen. Dit vermogen  bestaat alleen op papier en komt sowieso pas beschikbaar als wij de woningen verkopen.

Bent u nieuwsgierig en wilt u meer weten? U vindt het complete jaarverslag 2017 en de samengevatte versie-in beelden op onze website.  

Plannen voor 2018

SallandWonen werkt intussen hard verder aan goed wonen. Betaalbaarheid zien wij daarbij als onze belangrijkste opgave. Wij realiseren ons goed dat de financiële ruimte van een groot deel van onze huurders beperkt is. Wij kijken heel goed wat nodig is en proberen de woonlasten te beperken. Hierbij is het voor ons van belang dat we zorgdragen voor voldoende, betaalbare en duurzame woningen nu en in de toekomst. Wij maken ons sterk om betaalbare woningen aan te bieden aan mensen met een laag inkomen. Voor ons is dat onze voornaamste bestaansreden. En daarom moeten we voortdurend afwegen wat we wel en niet doen. Om de betaalbaarheid van onze woningen niet alleen nu, maar ook in de toekomst te waarborgen.

Wij zetten in op het verder matigen van ons huurbeleid. Wij verlagen de huren van ruim 400 woningen. Deze verlaging komt doordat wij van al deze woningen hebben vastgesteld dat een lagere huur passend is. De huren van de overige woningen verhogen wij gemiddeld met inflatie, waarbij kwaliteit en betaalbaarheid leidend is bij het bepalen van de huurverhoging.

De nieuwbouwappartementen aan de Burgemeesterkwartier en het onderhoud aan de woningen in de wijk Langkamp, beiden in Raalte, zijn onlangs opgeleverd. Dit jaar starten we met grootschalig onderhoud en verduurzamen van huurwoningen in Den Nul en Boskamp. We starten twee projecten om het wonen veiliger te maken. Ook de plaatsing van zonnepanelen en het verbeteren van onze dienstverlening gaat onverminderd door.

Overzicht