SallandWonen stopt met OP1

Per 1 januari 2019 kan er geen gebruik meer worden gemaakt van de flexwerkruimte en de vergaderzalen van OP1 in het Kulturhus Raalte. SallandWonen heeft besloten te stoppen met deze activiteiten.

SallandWonen stopt met OP1

Per 1 januari 2019 kan er geen gebruik meer worden gemaakt van de flexwerkruimte en de vergaderzalen van OP1 in het Kulturhus Raalte. SallandWonen heeft besloten te stoppen met deze activiteiten.

Sinds 2014 is SallandWonen samen met Landstede het flexwerkconcept OP1 gestart. Er zijn mooie samenwerkingen, ontmoetingen en netwerken ontstaan. Helaas is het niet gelukt het concept financieel dekkend te maken. “Een dergelijk flexwerkconcept vraagt meer tijd, aandacht en commerciële activiteiten,” geeft Marijke Kool (directeur-bestuurder SallandWonen) aan. “Als sociale verhuurder vinden we deze activiteiten minder goed bij ons passen, we richten ons op de verhuur van woningen.”

De gebruikers en abonnementhouders van OP1 zijn inmiddels geïnformeerd. Tot en met 28 december kunnen zij en eventuele nieuwe klanten nog gebruik maken van de faciliteiten.

Overzicht