Standplaats Rijksstraatweg 38D in Den Nul

LET OP! Het betreft alléén een standplaats! U dient dus zelf te voorzien in een woonwagen. Interesse? Lees dan verder.

Omschrijving

De oppervlakte bedraagt ongeveer 300 m2 (11,5 m X 27,5 m) . Er is een aparte berging met sanitaire voorzieningen. VERPLICHT: Verklaring geregistreerd inkomen 2017. Uw belastbaar huishoudinkomen mag maximaal €  € 38.035,- per jaar zijn. Om dit goed te controleren vragen wij bij toewijzing van de standplaats een recente inkomensverklaring en een geldig legitimatiebewijs van u en uw medebewoners (niet van inwonende kinderen). Zonder inkomensverklaring kan SallandWonen de standplaats niet toewijzen.

Wanneer komt u in aanmerking?

De criteria om hiervoor in aanmerking te komen zijn: 

  • U bewoont legaal een woonwagenstandplaats of u heeft in de voorafgaande tien jaren ten minste vijf jaar een woonwagenstandplaats bewoond;
  • Kandidaten uit Olst Wijhe hebben voorrang; 
  • U staat ingeschreven als woningzoekende bij SallandWonen.

Na toewijzing van een standplaats dient de huurder zelf een woonwagen op de standplaats te plaatsen die voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit en passend is binnen het bestemmingsplan. Na ontvangst van een omgevingsvergunning voor de te bouwen c.q. plaatsen woonwagen mag de huurder de woonwagen op de standplaats plaatsen. De huurder is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van een omgevingsvergunning.

Wilt u in aanmerking komen voor deze standplaats én voldoet u aan de bovenstaande criteria stuurt u dan een mail vóór 11 februari met uw gegevens naar woonconsulenten@sallandwonen.nl.    

Overzicht