Nieuwsarchief

Het jaarverslag 2022 is klaar

De woningmarkt staat onder grote druk. Er is een grote behoefte aan meer sociale huurwoningen, maar het kost veel tijd om nieuwe woningbouwlocaties te vinden. Het duurt ook lang, omdat er vaak bezwaar wordt gemaakt tegen de bouw van nieuwe woningen en een rechter daar dan een uitspraak over moet doen. Gerechtelijke procedures duren vaak jaren.  Lees het in ons jaarverslag 2022.

Soep café

Met soep en een broodje zijn we vorige week in gesprek gegaan met 50 huurders die zich hiervoor aangemeld hebben.

Jaarlijkse huuraanpassing

Elk jaar wordt de huur aangepast. Maar elk jaar gelden daar weer andere regels voor. Wilt u weten hoe het precies zit?
Lees dan de Huurkrant 2023. Daarin leest u ook of u recht hebt op huurverlaging. En hoe u huursubsidie aanvraagt.

Voorbereidingen bouw flexwoningen gestart

We bouwen samen met de gemeente Olst-Wijhe versneld 76 woningen in Olst-Wijhe voor mensen die nú een woning nodig hebben. De voorbereidingen voor de bouw zijn inmiddels gestart. Woensdag 29 maart was het feestelijke startmoment.

Uw inkomen bepaalt de nieuwe huurprijs

Woont u in een sociale huurwoning? Dan bepaalt uw inkomen de nieuwe huurprijs.
Daarom heeft SallandWonen gebruik gemaakt van de Belastingdienst-service voor het aanvragen van inkomensindicaties.

Waarom vragen we dit op?

Woondeals Overijssel

Minister de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft vanmorgen samen met gedeputeerde Van Haaf van de provincie Overijssel een handtekening gezet onder de regionale woondeals