Nieuwsarchief

Klachtenadviescommissie zoekt voorzitter

Over het algemeen zijn huurders tevreden, maar soms ook niet. Als een huurder of woningzoekende een klacht heeft, kan hij naar de onafhankelijke klachtenadviescommissie. Die commissie is op zoek naar een voorzitter.

Eerste kans op koop

Huurders van een sociale huurwoning van SallandWonen krijgen met ingang van 1 januari 2022 voorrang als we een woning op de vrije markt gaan verkopen. Deze nieuwe regeling moet zorgen voor een betere doorstroming zodat sociale huurwoningen vrijkomen voor nieuwe bewoners.

Vlak voor kerst blije huurders!

Vandaag hebben 5 huurders de sleutel van hun comfortabele 1- en 2 persoonswoning gekregen aan de Achtendeel (Noorder Koeslag in Wijhe).

Wie verdient een dag een tuinman?

In oktober hebben we in de Maten aandacht gegeven aan het groener maken van de wijk.
Tegels eruit en bomen en planten erin.  Dat vinden we belangrijk.  En omdat  SallandWonen graag iets meer doet hebben we gevraagd wie er een dag een tuinman verdient.

Wooncrisis vraagt om actie

Daarom maken gemeenten Olst-Wijhe en Raalte, de huurdersorganisaties en SallandWonen elk jaar afspraken over wonen in Salland. Dit jaar was nieuwbouw een belangrijk onderwerp van gesprek. De woningnood is groot en wachtlijsten nemen toe.