Nieuwsarchief

Startschot groot onderhoud 100 woningen Broekslag Wijhe

SallandWonen blijft werken aan goed wonen! Vandaag hebben Marijke Kool en Arjan Berends (directeur Salverda Bouw BV) via Teams de aannemingsovereenkomst getekend voor de wijk Broekslag in Wijhe. Hiermee geven ze het startschot voor het uitvoeren van ...

Nieuwe afspraken over wonen in Salland

De gemeenten Raalte en Olst-Wijhe, Huurdersvereniging Salland , Huurdersbelangen Salland en SallandWonen hebben voor 20 21 afspraken gemaakt over de sociale huurwoningen in Salland.

Werkzaamheden in beeld

We leggen in een filmpje uit welke groot onderhoudswerkzaamheden we gaan doen bij de duplexwoningen - type J. En wat het voor de bewoners betekent. 

Manager Vastgoed

Het managementteam van SallandWonen is versterkt met een nieuwe manager Vastgoed, in de persoon van Hilco Haarsman.

Nieuw strategisch plan

SallandWonen presenteert een nieuw strategisch plan voor de periode 2021 tot 2025: ‘Omdat goed wonen belangrijk blijft’. Wonen, het hebben van een thuis is een belangrijke voorwaarde voor maatschappelijke deelname van iedereen. Iedereen moet wonen. ...

Voorrang voor onze huurders op een levensloopbestendige woning

Heeft u al eens nagedacht om kleiner, duurzamer, betaalbaarder en comfortabeler te gaan wonen?  Let dan nu op !  Want onze huurders, die een woning met minimaal 3 slaapkamers achterlaat, krijgen voorrang bij de verhuur van de compacte buitengewoonthu...

SallandWonen gaat voor constant verbeteren woningonderhoud

ResultaatGericht Samenwerken met 5 onderhoudsbedrijven Hoe kun je een goede samenwerking een impuls geven? Afgelopen jaar hebben we samen met 5 onderhoudsbedrijven afspraken gemaakt over een andere manier van samenwerking bij het schilderwerk van onz...

Startschot groot onderhoud 99 woningen de Maten

9 November hebben Marijke Kool en Roel Mateboer (directeur Mateboer Bouw) het startschot gegeven voor het groot onderhoud van 99 woningen in de Maten. Bij dat groot onderhoud worden de woningen, die in de jaren ’70 van de vorige eeuw zijn gebouwd, klaar gemaakt voor een duurzame toekomst.

Alleen samen bereiken we de top

Vandaag een 'dankje-wel-voor-de-fijne-samenwerking' bezorgd aan de bouwers en samenwerkende partijen bij de verbouw van Oudheidkamer in Wijhe naar 6 appartementen.  De bouw schiet al mooi op. Het hoogste punt is bereikt! In plaats van gehaktballen in...