Een veilige woning is belangrijk, maar vanaf 1 juli 2022 ook verplicht

Wij vinden veilig wonen belangrijk.
Daarom is e
en speciaal SallandWonenteam van rookmeldersmonteurs vanaf 2018 op pad gegaan om onze 5500 woningen veilig(er) te maken. Dit team voorziet de woning van goed werkende rookmelders. Hun werkzaamheden heeft tijdens Corona een tijdje stilgelegen, maar Gé en Duncan zijn nu weer volop aan de slag. Ze verwachten dat binnenkort alle woningen zijn gecontroleerd en veilig(er) zijn. 

Laatste slag: waar / bij wie
Gé en Duncan bezoeken de laatste adressen die nog niet aan de beurt zijn geweest (bepaalde wijken van Raalte) en dié adressen die destijds 'niet thuis' waren. Deze huurders ontvangen een brief met een (nieuwe) afspraak voor de rookmelders controle.

Bent u niet thuis? Of komt het niet uit?
Neem dan contact op met ons en maak een nieuwe afspraak. Dat is belangrijk.
Niet alleen belangrijk voor u zelf of voor uw buren. De overheid verplicht het zelfs, dat vanaf 1 juli 2022 elke woning op elke verdieping werkende rookmelders heeft.