Is uw woning aan de beurt voor een energielabel-onderzoek?

Wat houdt een energielabel-onderzoek in?
We zorgen dat elke woning, die we verhuren, een geldige energielabel heeft. Dat is vanuit de overheid verplicht. Het energielabel geeft aan hoe energiezuinig uw woning is. Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig en wordt ook aangepast bij wijzigingen aan uw woning.

We hebben aan Nibag opdracht verstrekt om een aantal woningen van een nieuw energielabel te voorzien.

Is uw woning aan de beurt voor energielabel-onderzoek?
Dan ontvangt u vooraf een brief met een afspraakvoorstel en nadere uitleg. Heeft u geen brief gehad, maar komt iemand bij u aan de deur om het energielabel op te nemen? Vraag dan om een kopie van de brief en legitimatie. Ook kunt u voor de zekerheid contact opnemen met SallandWonen.