Misschien heeft u recht op huurverlaging!

Is uw inkomen ná 2019 gedaald? En uw huur hoger dan € 633,25? 
Dan heeft u misschien recht op huurverlaging.
Leest u de voorwaarden nog eens goed door?

Denkt u dat u in aanmerking komt voor huurverlaging?
Vraag dit dan aan bij ons vóór 30 december 2021.
Mail ons via incasso@sallandwonen.nl.  U kunt hiervoor de voorbeeldbrief van de Woonbond gebruiken. 

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen:

  • Huurders die zelf huurverlaging aanvragen moeten aantonen dat hun huishoudinkomen in de zes maanden vóór het verzoek is gedaald tot 50% van de inkomensgrens uit de onderstaande  inkomenstabel. 
  • Het inkomen van kinderen tot 27 jaar telt niet mee.
  • De kale huurprijs die u nu betaalt moet hoger zijn dan 633,25 (of 678,66) euro per maand. 

Wat hebben wij van u nodig:

  • Salarisstroken, uitkeringsspecificaties of een verklaring van de boekhouder als u ZZP-er bent.
  • Een verklaring over de actuele samenstelling van het huishouden: hoeveel mensen wonen er op uw adres. Deze verklaring kunt u opvragen bij uw gemeente.

Meer weten?
Ga naar de website van de Woonbond of van de Belastingdienst.

Tabel Inkomensgrenzen eenmalige huurverlaging