Nieuw strategisch plan

SallandWonen presenteert een nieuw strategisch plan voor de periode 2021 tot 2025: ‘Omdat goed wonen belangrijk blijft’.

Wonen, het hebben van een thuis is een belangrijke voorwaarde voor maatschappelijke deelname van iedereen. Iedereen moet wonen. Wonen is een mensenrecht. SallandWonen is er om mensen te laten wonen als ze het zelf niet kunnen regelen.

Anno 2020 zien we dat de woningmarkt op slot zit. Er is beperkte doorstroming, en veel groepen woningzoekenden kunnen niet of moeilijk het huis bemachtigen dat ze nodig hebben om hun leven vorm te geven. Daarmee groeit de groep mensen die een beroep doet op SallandWonen.

Daarnaast hebben we te maken met de coronapandemie die over de wereld raast. Deze crisis heeft ons nog meer met de neus op de feiten gedrukt. Wonen, het hebben van een thuis, van een veilige plek is onontbeerlijk voor iedereen.

De wereld om ons heen ziet er op vele fronten heel anders uit dan in 2016 toen we ons vorig plan ‘Omdat goed wonen belangrijk is’ presenteerden. Dat geldt zeker ook voor de woningmarkt. Toch is er bij dit nieuwe plan geen sprake van een grote wijziging in de missie, visie of strategie. Er zijn zeker accentverschillen en er is meer te doen dan ooit, maar de richting blijft hetzelfde ‘Omdat goed wonen belangrijk blijft!’.

Wij blijven de komende jaren nieuwe woningen bouwen voor 1- en 2- persoonshuishoudens en ook blijven we in een hoog tempo woningen verduurzamen. We gaan nog meer inzetten op samenwerking met onze maatschappelijke partners om een goede leefbaarheid in wijken en buurten te borgen. Ook staat circulair bouwen in Salland op de agenda. Met of zonder pandemie. Ons werk gaat gewoon door.

Met dit strategisch plan laten we aan de buitenwereld zien wie we zijn en waar we voor staan.