Nieuwe afspraken over wonen in Salland 2020

Persbericht

Nieuwe afspraken over wonen in Salland

De gemeenten Raalte en Olst-Wijhe, Huurdersvereniging Salland, Huurdersbelangen Salland en SallandWonen hebben voor 2020 opnieuw afspraken gemaakt over de sociale huurwoningen in Salland. Dat is op 11 december feestelijk onderstreept met een gezamenlijke ondertekening van deze afspraken. Er zijn afspraken gemaakt over thema’s zoals beschikbaarheid van woningen, betaalbaarheid, leefbaarheid in wijken, kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid.

Gemeente Raalte
Voor de gemeente Raalte betekent dit bijvoorbeeld dat SallandWonen in 2020 inzet op nieuwbouw op verschillende locaties. Er wordt in 2020 gebouwd op de locatie van de voormalige Hartkampschool en Salland II in Raalte en op ’t Broeck in Broekland. Daarnaast worden afspraken gemaakt over woningbouw in Heino, Nieuw Heeten en Luttenberg.
Verder zijn afspraken gemaakt over de inzet op vermindering van schuldenproblematiek. Daarbij wordt het project met de Voorzieningenwijzer opnieuw ingezet als hulpmiddel om te bekijken waar op de vaste lasten kan worden bespaard.

Gemeente Olst-Wijhe
In de gemeente Olst-Wijhe gaat SallandWonen huurwoningen bouwen in Zonnekamp Oost en op het Abersonterrein in Olst. Ook zijn er woningen van SallandWonen gepland in de Olstergaard. In Wijhe komen huurwoningen binnen het project Noorder Koeslag. Voor sociale leefbaarheid zetten partijen de samenwerking voort door de inzet van buurtbemiddeling en wijksafari’s.

Stevige inzet op duurzaamheid en beschikbaarheid
Voor beide gemeenten geldt dat de stevige inzet op duurzaamheid wordt voortgezet. Dit draagt bij aan vermindering van de woonlasten voor de huurders en is goed voor de afname van de CO2-uitstoot. Daar waar SallandWonen onderhoud uitvoert aan de woningen, gaat de gemeente ook met particuliere verhuurders in gesprek om verduurzaming van het woningbezit te stimuleren. Verder stemmen de gemeenten en SallandWonen de werkzaamheden in een wijk of kern zo goed mogelijk op elkaar af. Door onderhoud te combineren met duurzaamheidsmaatregelen en de inzet op leefbaarheid en veiligheid bereiken partijen samen meer.

Qua beschikbaarheid van sociale huurwoningen wordt onderzocht hoe de doorstroming van huurders naar andere woningen kan worden bevorderd, zodat meer inwoners een geschikte woning kunnen vinden.

De afspraken bevestigen de constructieve samenwerking tussen de gemeenten, de huurdersorganisaties en SallandWonen. Door jaarlijks afspraken te maken, blijven ze met elkaar in gesprek en spelen ze samen in op actualiteiten.