Persbericht woningcorporaties regio Zwolle

We werken samen met woningcorporaties in de regio Zwolle. Zo hopen we meer te bereiken en doen we een dringend beroep op gemeenten en samenwerkingspartners om ons te helpen. Het belangrijkst is het bouwen van extra nieuwbouwwoningen of tijdelijke woningen en het verduurzamen van bestaande woningen. We gaan intensiever samenwerken om de huidige crisis op de woningmarkt te bestrijden. Hier is veel geld voor nodig. Van gemeentes vragen wij om extra inzet voor bouwlocaties en vlot verloop van vergunnings- en bestemmingsplanprocedure. Alleen samen kunnen we de problemen op de woningmarkt het hoofd bieden. Daarnaast is het ook noodzakelijk om de door de overheid opgelegde verhuurdersheffing volledig af te schaffen