SallandWonen gaat voor constant verbeteren woningonderhoud

ResultaatGericht Samenwerken met 5 onderhoudsbedrijven

Hoe kun je een goede samenwerking een impuls geven? Afgelopen jaar hebben we samen met 5 onderhoudsbedrijven afspraken gemaakt over een andere manier van samenwerking bij het schilderwerk van onze woningen. Het zijn allemaal partijen waarmee SallandWonen al een langdurige samenwerking kent. Samen met die partijen hebben we bepaald wat de kwaliteit van het schilderwerk moet zijn tijdens een afgesproken periode. Dat is kenmerkend voor deze nieuwe maner van samenwerken, het zogenaamde Resultaatgericht Samenwerken. Niet denken in werkzaamheden, maar in resultaat.

Anders dan bij de traditionele manier van werken hebben we vanaf het begin 5 onderhoudsbedrijven geselecteerd, waarbij we vertrouwen hebben in deze manier van werken. Voor de onderhoudspartijen is het prettig vanaf het eerste moment betrokken te zijn bij het project en verantwoordelijk te worden voor het schilderwerk van de woningen van SallandWonen.

Bij de start van het project hebben we vanuit de onderhoudsbedrijven en SallandWonen alle woningen, de techniek, markt en financiën in kaart gebracht. Het geplande schilderwerk is afgestemd op het budget en gewenste kwaliteit van SallandWonen.

Op maandag 16 november hebben we met elkaar feestelijk (en veilig op afstand) de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst voor het Resultaatgericht Samenwerken gevierd. Hoe we de komende jaren met elkaar gaan werken, hebben we in een handboek vastgelegd. Het handboek is een ‘levend document’ dat op basis van de ervaringen uit de praktijk wordt  doorontwikkeld. Het gezamenlijk steeds beter doen is het uitgangspunt.

Anders dan anders
Deze manier van samenwerken is anders dan een traditionele aanbesteding. Daarbij bepaalt SallandWonen als opdrachtgever precies wat de schildersbedrijven moeten doen. Bij deze nieuwe vorm zijn de onderhoudsbedrijven vrij om bij het selecteren van materialen/middelen te kijken naar een geschikte keuze voor de langere termijn. SallandWonen denkt zo meer te profiteren van de kennis van de onderhoudsbedrijven. De samenwerking zal leiden tot een korter plan- en uitvoeringsproces en een goede balans tussen betaalbaarheid en kwaliteit.

Vertrouwen en inzet van gezamenlijke kennis is de fundatie voor het succes van Resultaatgericht Samenwerken. Wij hebben er zin in!