Vrijwilligers op de fiets met batlogger om signalen op te vangen van vleermuizen

Wat doen ze?
Ze fietsen met een batlogger. Dit is een apparaat dat tijdens het fietsen vleermuisgeluiden opneemt en de route vastlegt op een geheugenkaart.

Hoe doen ze dat?
Dat doen ze fietsend met de batlogger in een rugzak, waarbij de microfoon op stok er bovenuit steekt. Het fietsen moet gebeuren met een snelheid tussen 10 en 15 km/uur.
Er moet in één keer, zonder onderbrekingen en bijgeluiden, gefietst worden. (wat inhoudt, dat zij niet kunnen stoppen om uitleg te geven aan u).

Waar doen ze dat?
Ze fietsen vooraf uitgezette routes door Raalte Noord, Raalte Oost, Raalte West, Olst, Wijhe en Heino.
De routes zijn tussen 12 en 15 kilometer lang en lopen kris-kras door (een deel van) het dorp. 

Wanneer doen ze dat?
Iedere route wordt in de periode tussen 15 juli en 15 september 3 keer gefietst.
Het fietsen van de routes start 15 minuten na zonsondergang.

Waarom doen ze het?
Onze vrijwilligers fietsen door ons werkgebied omdat SallandWonen meedoet met een meetprogramma vleermuis transect-tellingen. Waarom dit belangrijk is, leggen we uit op onze websitepagina ‘Aandacht voor beschermde diersoorten’.