Oók aandacht voor bedreigde diersoorten in uw buurt

Uw huis kan ook de woonplek van bedreigde diersoorten zijn. SallandWonen schenkt óók aandacht aan deze bewoners!

Bebouwde kom - leefgebied beschermde diersoorten

De bebouwde kom is een belangrijk leefgebied voor veel onopgemerkte inwoners: de vele wilde dieren en planten. Voor een groot aantal wilde dieren, bomen en planten zijn onze straten, tunnels, waterwegen en gebouwen van baksteen net zo geschikt en aantrekkelijke als een oerbos of (nieuwe) wildernis. De ‘stad’ verdringt of vervangt niet de natuur, maar is de natuur. Toch staan ook de aantallen van wilde dieren en planten in de stad door o.a. verstening van tuinen en de sloop en verduurzaming (isolatie) onder druk. Gelukkig houdt de Wet natuurbescherming in de gaten dat vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen de bescherming krijgen die ze verdienen.

Als je wilt (ver)bouwen, renoveren of je woning gaat isoleren moet je volgens de Wet natuurbescherming zelf een flora & faunaonderzoek regelen, om te bekijken waar onder andere de huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen leven én hoe het met ze gaat. De verblijfplaats en het leefgebied van deze dieren mag namelijk niet verstoord worden. Er zijn afspraken over wat je moet doen, als ze in jouw buurt blijken te leven en je toch wil (ver)bouwen. Toch draagt deze tijdrovende procedure maar weinig bij aan het doel: de bescherming van de diersoorten. Dat kan anders!

Eén groot onderzoek

SallandWonen doet mee met een pilot van de provincie Overijssel om te komen tot een gebiedsgerichte aanpak waarbij een praktischer omgang met de Wet natuurbescherming mogelijk wordt gemaakt. SallandWonen wil daarom een soortenmanagementplan (SMP) opstellen. Een SMP beschrijft hoe de staat van instandhouding van soorten wordt gewaarborgd door tijdig maatregelen te nemen ten gunste van deze soorten. Hierdoor ontstaat ruimte voor ontwikkeling en door het onderzoek in één keer uit te voeren voor de hele gemeente, hoeft het niet meer per situatie te gebeuren. Dat bespaart iedereen tijd, geld en moeite. En de vogels worden zo beter beschermd.

Gezocht:

Natuurliefhebbers die willen helpen bij het beschermen van belangrijke en bedreigde stadssoorten, zoals vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen!
Bij dit onderzoek wordt gekeken waar de verblijf- en nestplaatsen van vleermuizen, gierzwaluwen en huismus zich bevinden. Maar een onderzoek van deze omvang kan nooit plaatsvinden zonder natuurliefhebbers die graag hun steentje willen bijdragen aan de bescherming van deze belangrijke maar bedreigde stadssoorten. Daarnaast is het ook gewoon gaaf om te weten waar deze bijzondere stadssoorten zich bevinden in uw huis en/of buurt.

Meedoen?

Bent u natuurliefhebber en lijkt het u leuk om mee te werken aan het onderzoek? Bijvoorbeeld door vliegende vleermuizen te tellen? Grijp dan nu uw kans om uw steentje bij te dragen aan de bescherming van deze soorten en meldt uzelf als vrijwillig ecoloog aan. Dat kan via het e-mailadres: vrijwilliger@sallandwonen.nl

Informatie en contactgegevens

De inventarisatie gebeurt zowel overdag als ‘s avonds, van april tot en met juli. Alle onderzoeken gebeuren voornamelijk vanaf de openbare weg. U verplaatst zich als (vrijwillig) ecoloog te voet of per fiets en bent altijd herkenbaar aan het groene fluorescerende SallandWonen-vrijwilliger-hesje. Voordat u op pad gaat, krijgt u eerst instructie van een ecoloog van ECOquickscan. 

Maar meedoen vanuit uw tuin kan ook!

Niet iedereen is in staat of heeft de mogelijkheden om op pad te gaan. Toch kan elke inwoner van Raalte en Olst-Wijhe helpen!  U kunt ons helpen door te melden dat er vleermuizen, gierzwaluwen of huismussen gebruik maken van hun woning, tuin of erf. Als bewoner is de kans namelijk groot dat u af en toe vleermuizen, gierzwaluwen of huismussen tegen komt. 

Ziet u dat er vleermuizen, gierzwaluwen of huismussen uw tuin of woning als verblijfplaats gebruiken?
Geef dit dan door via dit formulier

Heeft u nog vragen? Stel gerust uw vraag aan de contactpersoon en projectleider Jos Wolfkamp. Dat kan door een mail te sturen naar vrijwilliger@sallandwonen.nl. Via dit e-mailadres kunt u zich ook aanmelden als vrijwilliger.