Samen met onze partners

We werken intensief samen met de gemeentes en de huurdersorganisaties in ons werkgebied. We werken daarnaast samen met diverse andere maatschappelijke organisaties en voorzien bijvoorbeeld in huisvesting van mensen die uitstromen uit maatschappelijke voorzieningen.

Belanghoudersdag 2016

Op donderdag 29 september 2016 heeft SallandWonen een belanghoudersbijeenkomst gehouden in de Multi Functionele Accommodatie De Belte in Nieuw Heeten. 62 deelnemers hadden zich hiervoor aangemeld. Centraal stond de presentatie van het nieuwe strategisch plan van SallandWonen 'Omdat goed wonen belangrijk is'. Via een interview met de directeur-bestuurder Marijke Kool en het tonen van een animatiefilm werd de presentatie vorm gegeven. Na de pauze werden er drie workshops gehouden met als thema’s, huurdersparticipatie, betaalbaarheid en duurzaamheid. Alle drie de thema’s zijn speerpunten uit het nieuwe strategische plan. De drie workshops hebben ons de nodige bagage opgeleverd, waarmee we de speerpunten de komende periode verder kunnen uitdiepen. Al met al kijken we terug op een geslaagde bijeenkomst.

Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt en hierin is aangegeven hoe wij aan deze dag een vervolg geven. (verslag van Belanghoudersdag 29 september 2016)