Strategisch Plan van SallandWonen

Wonen is een basisbehoefte. Iedereen moet wonen. Er is een grote groep mensen die zelf niet of niet eenvoudig een woning kan kopen of (laten) bouwen. In Salland verzorgt SallandWonen woningen voor deze groep mensen.

In het Strategisch Plan 2021 'Goed Wonen!' van SallandWonen kunt u lezen wat onze bijdrage zal zijn aan het wonen in Salland de komende jaren. We gebruiken het plan als leidraad van ons handelen voor de periode tot en met 2020. Omdat we vinden dat goed wonen belangrijk is.

Wat we in 2020 gaan doen, leest u in ons Jaarplan 2020 en de prestatieafspraken, die we hebben afgesloten met de gemeenten en de huurdersverenigingen. 

Prestatieafspraken 2020 gemeente Raalte 
Prestatieafspraken 2020 gemeente Olst-Wijhe

Onze basis

 • We letten daarbij op de kosten voor de huurder. Wonen moet betaalbaar zijn.
 • Wij verhuren zoveel mogelijk betaalbare woningen door niet alleen te kijken naar de huurprijs, maar ook naar de energielasten en de servicekosten.
 • We bouwen en onderhouden onze woningen zoveel mogelijk met duurzame materialen.
 • Wij voeren een gematigd huurbeleid.
 • We proberen zoveel als mogelijk schulden bij huurders te voorkomen en werken hierbij actief samen met andere maatschappelijke partners.

Onze woningen en onze woningvoorraad

 • We willen dat onze huurders wonen in betaalbare, goede woningen van een goede basiskwaliteit.
 • We investeren in onderhoud en nieuwbouw of transformatie van bestaand vastgoed
 • We bieden diverse soorten woningen aan, omdat niet alle huurders dezelfde woonwensen hebben.
 • We investeren in duurzaamheid en leggen daarbij zoveel als mogelijk de focus op gebruiksgemak en betaalbaarheid voor de bewoners

Leefbaarheid

 • We zijn verbonden aan Salland.  
 • We dragen zorg voor de leefbaarheid in de grote en de kleine kernen in de directe omgeving van ons bezit.
 • Dat doen we vooral voor onze eigen huurders en daardoor indirect voor de hele gemeenschap in ons werkgebied.
 • We werken vanuit de kracht van onze kernen met onze partners aan het versterken van die kernen.
 • We sluiten daarbij aan op de trends en ontwikkelingen die er in de maatschappij zijn.
 • We zijn geen hulpverleners, maar we signaleren wel richting andere hulpverlenende partners.
 • We zijn onderdeel van de keten wonen, welzijn, zorg, onderwijs en werk. We concentreren ons daarbij op het concept: schoon, heel en veilig.